Financieringskanalen

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste financieringskanalen voor onderzoek.

Financiering van onderzoeksmandaten

Predoctoraal, met het oog op het schrijven van een doctoraat:

  • FWO-aspirant (max. 4 jaar, tweejarige periode, eenmaal vernieuwbaar; rechtstreekse kandidaatstelling)
  • BOF-doctoraatsmandaat (max. 4 jaar, tweejarige periode, eenmaal vernieuwbaar; rechtstreekse kandidaatstelling)
  • Deze beurzen, op het niveau van doctoraatsbursaal, laten uitstekende studenten toe om een doctoraat te schrijven onder begeleiding van één of twee promotoren en binnen de stimulerende omgeving van een onderzoeksgroep.

Postdoctoraal, nadat het doctoraat is behaald:

  • FWO-postdoc (driejarige periode, eenmaal vernieuwbaar; rechtstreekse kandidaatstelling)
  • BOF-postdoc (driejarige periode, eenmalig; geen rechtstreekse kandidaatstelling: elke niet-gehonoreerde aanvraag (1ste termijn) voor een FWO-postdoc wordt in hetzelfde kalenderjaar automatisch in overweging genomen voor een mandaat van BOF-postdoc op voorwaarde dat de kandidaat nog in aanmerking komt voor een nieuwe ontvankelijke aanvraag bij het FWO)
  • Deze beurzen beogen beloftevolle jong gedoctoreerden te ondersteunen bij de uitbouw van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan binnen de stimulerende omgeving van een onderzoeksgroep.

Financiering ter ondersteuning van reeds aanwezige onderzoekers

Voor ZAP (zelfstandig academisch personeel):

Voor AAP (assisterend academisch personeel) en doctorandi:

Financiering van onderzoeksprojecten en -uitrusting

Subsidies en prijzen

Financiering door buitenlandse instituten