Facultair onderzoeksfonds

Via het Facultair Onderzoeksfonds kunnen personeelsleden van de faculteit onderzoeksondersteunende financiering krijgen:

 • startkredieten
 • mobiliteitskredieten
 • ad hoc kredieten

Aanvragen moeten minstens een week voor de vergadering van de CWO worden ingediend. Aanvragen kunnen niet retroactief worden behandeld (d.w.z. de aanvraag mag geen betrekking hebben op een periode die begonnen is vóór de vergadering van de CWO). Zorg ervoor dat uw dossier op flwresearch en in Biblio steeds volledig up-to-date is.

Vergaderdata 2018-2019:

 • Woensdag 24 oktober 2018, 9u00
 • Woensdag 28 november 2018, 9u00
 • Woensdag 9 januari 2019, 9u00
 • Woensdag 13 februari 2019, 9u00
 • Woensdag 20 maart 2019, 9u00
 • Woensdag 24 april 2019, 9u00
 • Woensdag 22 mei 2019, 9u00
 • Woensdag 19 juni 2019, 9u00
 • Woensdag 21 augustus 2019, 9u00

 

Aanvragen en meer info via

ZAP-startkrediet

Automatische en eenmalige financiële ondersteuning van alle nieuwe ZAP-leden

AAP-startkrediet

Automatische en eenmalige financiële ondersteuning van alle nieuwe assistenten, doctorassistenten en door derden betoelaagde predoc en postdoc mandaathouders van de faculteit voor zover deze niet over eigen werkingsmiddelen beschikken.

 • Bedrag: aanstellingspercentage * 3.000 euro
 • Bemerk dat de faculteit geen aparte kredieten voorziet voor vertaalwerk, eventuele publicatiekosten, etc. Ook hiervoor kunt u van uw startkrediet gebruik maken.
 • Reglement (art. 9-12)
 • Aanvraagformulier / Opname AAP startkrediet

Organisatiekrediet

Financiële ondersteuning voor de organisatie van een wetenschappelijk congres, een wetenschappelijk colloquium of een bijeenkomst van een wetenschappelijke vereniging, op aanvraag van een lid van de faculteit.

Krediet op aanvraag

Financiële ondersteuning voor omstandig gemotiveerde aanvragen voor andere onderzoeksondersteuning.

 • Bedrag: aanvraagafhankelijk
 • Aanvragen worden ad hoc beoordeeld in functie van (1) de opportuniteit van de aanvraag en (2) de beschikbare middelen.
 • Reglement (art. 54-58)
 • Aanvraagformulier

Reiskrediet

Financiële ondersteuning van doctorandi, doctorassistenten en postdocmandaathouders voor deelname aan wetenschappelijke congressen in het buitenland, korte onderzoeksverblijven in het buitenland of internationale workshops.

 • Bedrag: vergoeding van de onkosten (verplaatsing, overnachting en inschrijvingskost).
 • U dient in de regel eerst een overeenkomstige aanvraag bij het FWO in (eerst FWO?).
 • Reglement (art. 13-19)
 • Aanvraagformulier

Doctorandi die gebruik willen maken van dit krediet in het kader van een workshop dienen het gedeelte dat betrekking heeft op het inschrijvingsgeld aan te vragen via de Doctoral School.

Lang verblijf

Financiële ondersteuning van doctorandi, doctorassistenten en postdocmandaathouders voor een langer verblijf in een buitenlandse onderzoeksinstelling (min. 5 weken).

 • Bedrag: 1.000 euro per maand (forfaitair), max. 6.000 euro / evt. gezinstoeslag.
 • U dient in de regel eerst een overeenkomstige aanvraag bij het FWO in (eerst FWO?).
 • Reglement (art. 20-26)
 • Aanvraagformulier

Intersectoraal verblijf

Financiële ondersteuning van doctorandi, doctorassistenten en postdocmandaathouders voor een langer verblijf in een andere, private of publieke instelling buiten de academische wereld (min. 5 weken).

 • Bedrag: max. 1.000 euro per maand, max. 6.000 euro / evt. gezinstoeslag
 • Bij verblijf in het buitenland dient u in de regel eerst een aanvraag bij het FWO in (eerst FWO?).
 • Reglement (art. 27-33)
 • Aanvraagformulier

Inkomend verblijf

Financiële ondersteuning van buitenlandse onderzoekers met minimum 2 jaar postdoctorale ervaring voor een wetenschappelijk verblijf aan de faculteit (min. 1 maand, max. 3 maand), op voordracht van een lid van de Faculteit.

 • Bedrag: 1.700 euro per maand (forfaitair) / evt. gezinstoeslag
 • Belangrijk: de bezoeker moet beschikken over een geldig visum.
 • Reglement (art. 34-41)
 • Aanvraagformulier / infobundel

Sabbatverblijf

Financiële ondersteuning van ZAP-leden voor het opnemen van een sabbatical en hun onderwijsvervanging (min. 3 maanden).

 • Bedrag: max. 4.000 euro per maand voor onderwijsvervanging en een eventuele reis- en verblijfsvergoeding / evt. gezinstoeslag
 • U dient in de regel eerst een overeenkomstige aanvraag bij het FWO in.
 • Reglement (art. 42-48)
 • Aanvraagformulier