Voorbereiding FWO- en BOF-aanvragen

De faculteit wil haar onderzoekers zo goed mogelijk voorbereiden op mandaat- en projectaanvragen bij het FWO en het BOF. Ze organiseert daarom elk jaar verschillende infosessies voor haar onderzoekers.

Facultaire infosessies

 • Inleidende informatiesessie over mandaataanvragen (predoc en postdoc) én projectaanvragen bij het FWO én het BOF
  Wie? Stef Slembrouck (onderzoeksdirecteur LW) i.s.m. DOZA, leden onderzoeksraad en leden FWO CULT-commissies
  Wanneer? vrijdag 1 december 2017, 11.30 u.
  Waar? auditorium 2 (Franz Cumont, Blandijn)
  Toegang? vrij
 • CULT-1: specifieke infosessie over FWO-aanvragen
  Wie? Mark Janse, Liliane Haegeman (CULT-1 panelleden)
  Wanneer? donderdag 7 december 2017, 11.00 u.
  Waar? faculteitszaal Blandijn
  Toegang? vrij
 • CULT-2: strategies for writing FWO mandate applications
  Wie? Gert Buelens, Elizabeth Amann (CULT-2-panelleden)
  Wanneer? vrijdag 8 december 2017, 10.30 u.
  Waar? faculteitszaal Blandijn
  Toegang? inschrijven verplicht
 • CULT-3: coachingsessie voor FWO-aanvragers
  Wie? Steven Vanderputten, Eric Vanhaute (CULT-3-panelleden)
  Wanneer? dinsdag 12 december 2017, 9.00 - 11.00 u.
  Waar? vergaderzaal 1e verdieping UFO
  Toegang? vrij
 • CULT-4: specifieke infosessie over FWO-aanvragen
  Wie? Ann Heirman, Peter Van Nuffelen (CULT-4-panelleden)
  Wanneer? donderdag 7 december 2017, 15.00 u.
  Waar? leslokaal 110.046, Blandijn
  Toegang? vrij
 • CULT-5: specifieke infosessie over FWO-aanvragen
  Wie? Gertrudis Van de Vijver, Bart Vandenabeele (CULT-5-panelleden)
  Wanneer? maandag 4 december 2017, 15.00 u.
  Waar? leslokaal 110.060, Blandijn
  Toegang? vrij

Infosessies UGent

 • Toelichting FWO-reglementen: aspirant en postdoctoraal onderzoeker
  Wie? Directie Onderzoeksaangelegenheden UGent i.s.m. FWO
  Wanneer? maandag 4 december 2017, 16.00 - 18.00 u.
  Waar? auditorium C, campus UZ Gent
  Toegang? inschrijven verplicht
 • Toelichting FWO-reglementen: projecten en kredieten aan navorser
  Wie? Directie Onderzoeksaangelegenheden UGent i.s.m. FWO
  Wanneer? maandag 5 februari 2017, uur nog niet bekend
  Waar? nog niet bekend
  Toegang? nog niet bekend

Documentatie en voorbeelden

Voorbeelden van eerdere succesvolle aanvragen

Zoals vorig jaar zijn er voorbeelden van eerdere succesvolle aanvragen (met dank aan de collega's die deze ter beschikking stelden). Deze voorbeelden zijn illustratief en geven een eerste beeld van wat van een goede aanvraag wordt verwacht.

 • Kopieer niks uit deze voorbeelden. Kopiëren is plagiaat en plagiaat wordt herkend.
 • De voorbeelden zijn louter bedoeld voor intern gebruik.

Andere nuttige informatie

 • Powerpoint van de algemene sessie
 • Percentielwaarden
 • Exporteren van mijn Biblio-bibliografie naar het FWO
 • Door het FWO gebruikte beoordelingsformulieren
 • ...

Waar vind ik deze bijkomende informatie?

 • facultair intranet > bestuur en beleid > commissies > commissie wetenschappelijk onderzoek > referentiedocumenten > FWO en BOF