Digital Humanities: Leerpaden

Sinds 2020 is Digital Humanities: Leerpaden de Ufora-leeromgeving voor digitale tools en methodes van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Op basis van vijftien digitale competenties wil de faculteit haar studenten, onderzoekers en lesgevers laten kennismaken met de vele mogelijkheden die de digital humanities bieden. 

Drie leerpaden

Digital Humanities: Leerpaden biedt drie thematische leerpaden aan:

 • Informatiebeheer
 • Taal & tekstanalyse
 • Spatial humanities

Elk leerpad bestaat uit meerdere modules die bruikbaar zijn voor verschillende disciplines. Studenten, onderzoekers en lesgevers kunnen zelf kiezen welke modules ze benutten. Studenten en onderzoekers kunnen een module zelfstandig doorlopen of lesgevers kunnen die exporteren naar hun eigen Ufora-cursus. 

Vijftien digitale competenties

Vijftien algemene digitale competenties vormen de basis van deze leeromgeving, terug te vinden in het competentieoverzicht. Elke module oefent een of meerdere van deze competenties in. Per competentie vind je ook concrete voorbeelden terug van digitale methodes, tools en hulpmiddelen.

Zelf bijdragen?

Digital Humanities: Leerpaden biedt een gedroomd platform om kennis en vaardigheden uit te wisselen. Vanuit dit samenwerkingsideaal nodigt de faculteit haar medewerkers uit om bij te dragen. Verschillende nieuwe modules staan reeds in de steigers. Lesgevers of onderzoekers die op basis van hun eigen expertise bestaande modules willen uitbreiden of nieuwe modules willen toevoegen kunnen contact opnemen met instructie.lwbib@ugent.be en vinden op Ufora richtlijnen.

Meer over de filosofie van de leeromgeving lees je in de onderwijstip Digitale tools en methodes: een faculteitsbrede Ufora-cursus Digital Humanities: Leerpaden.

Modules in de kijker

Zotero (bibliografisch management)

Zotero is een gebruiksvriendelijke, gratis en open source referentiemanager om analoge en digitale literatuur en bronnen te verzamelen, te organiseren, te delen met medestudenten of collega’s en te citeren in wetenschappelijke werkstukken.

 • Auteurs: Line Pattyn, Lien Vanmarsnille (faculteitsbibliotheek) en Davy Verbeke (GhentCDH)
 • Verken de module Zotero op Digital Humanities: Leerpaden

Informatie gebruiken

De module Informatie gebruiken maakt deel uit van het leerpad Informatiebeheer > Informatie vinden. In deze module leer je hoe je (online) gevonden informatie doordacht benadert. Twee aspecten worden belicht:

 1. (Online) informatie beoordelen
 2. (Online) informatie hergebruiken
 • Auteurs: Line Pattyn en Lien Vanmarsnille (faculteitsbibliotheek)
 • Verken de module Informatie gebruiken op Digital Humanities: Leerpaden

Informatie zoeken

De module Informatie zoeken maakt deel uit van het leerpad Informatiebeheer > Informatie vinden. Je leert via welke kanalen je wetenschappelijke informatie kan vinden, hoe je efficiënt zoekt, en op welke manier je als student of beginnend onderzoeker extra ondersteuning kan krijgen tijdens jouw zoektocht naar informatiebronnen.

 • Auteurs: Line Pattyn en Lien Vanmarsnille (faculteitsbibliotheek)
 • Verken de module Informatie zoeken op Digital Humanities: Leerpaden