Inhoud van de sessies

Opzet en werklast

Het programma wordt georganiseerd in de twaalf weken van het tweede semester. De eerste sessie bestaat uit een workshop "Debatteren" , de tweede uit een inleidende lezing met vragenronde. Vervolgens worden acht sessies voorzien waarbij telkens een combinatie wordt gemaakt van twee sprekers uit de vijf betrokken faculteiten. Elke sessie bestaat uit een uiteenzetting of stellingname door deze twee sprekers en een debat met de studenten dat wordt voorbereid en gemodereerd door een vooraf aangeduid studententeam. In de afsluitende sessie presenteert elk team het eigen debat op een creatieve manier (blogartikel, podcast, infographic, ...). In de laatste week vindt de proclamatie plaats.

Samen met vier studenten uit andere faculteiten ben je dus verantwoordelijk voor de organisatie van één sessie uit het programma. Dit veronderstelt een hoge mate van zelfredzaamheid en samenwerking met studenten uit de andere faculteiten.

Ter voorbereiding van de andere debatten neem je de achtergrondlectuur door die door de sprekers op voorhand ter beschikking wordt gesteld. Je post hierover wekelijks een kritische vraag of bemerking op het online forum. Tijdens de debatten neem je actief deel aan de discussie.

Programma

Er wordt volop gewerkt aan de editie 2019-2020. Voorlopig staan volgende thema’s op het programma: asiel en migratie, emancipatie door populaire mediacultuur, beïnvloeding van kinderen en jongeren door voedingsreclame, eigen verantwoordelijkheid, robots en aansprakelijkheid, troost en kunst, blokchain, en smartphonegebruik en studieresultaten.

voorlopig programma

Wanneer?

De sessies 2019-2020 vinden plaats in het tweede semester, telkens op donderdagavond van 19 u. tot 21 u. Elke sessie wordt afgesloten door een informeel moment met een drankje en broodjes.

Afronding

Indien je geslaagd bent, ontvang je een speciaal getuigschrift. Om te slagen voor het honoursprogramma moet je

  • jouw sessie voorbereiden en modereren
  • wekelijks lectuur doornemen en een kritische vraag of bemerking posten op het online forum
  • actief deelnemen aan alle debatten
  • aan wetenschapscommunicatie doen over jouw debat (in de laatste sessie)