Inhoud van de sessies

Opzet en werklast

Het programma wordt georganiseerd in de twaalf weken van het tweede semester. De eerste sessie bestaat uit een workshop "Debatteren" , de tweede uit een inleidende lezing met vragenronde. Vervolgens worden acht sessies voorzien waarbij telkens een combinatie wordt gemaakt van twee sprekers uit de vijf betrokken faculteiten. Elke sessie bestaat uit een uiteenzetting of stellingname door deze twee sprekers en een debat met de studenten dat wordt voorbereid en gemodereerd door een vooraf aangeduid studententeam. In de afsluitende sessie presenteert elk team het eigen debat op een creatieve manier (blogartikel, podcast, infographic, ...). In de laatste week vindt de proclamatie plaats.

Samen met vier studenten uit andere faculteiten ben je dus verantwoordelijk voor de organisatie van één sessie uit het programma. Dit veronderstelt een hoge mate van zelfredzaamheid en samenwerking met studenten uit de andere faculteiten.

Ter voorbereiding van de andere debatten neem je de achtergrondlectuur door die door de sprekers op voorhand ter beschikking wordt gesteld. Je post hierover wekelijks een kritische vraag of bemerking op het online forum. Tijdens de debatten neem je actief deel aan de discussie.

Programma

Workshop “Debatteren” met De Redenaar 

13 februari

Openingssessie met Dr. Griet Vandermassen (LW)

20 februari

1. De zelfrijdende wagen: enkele juridische en sociologische aspecten

27 februari

 • Dr. Jan de Bruyne (Faculteit Recht en Criminologie: Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht)
 • Drs. Nathan Wittock (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Vakgroep Sociologie)

2. Troostgeschiedenissen

5 maart

 • Prof. Dr. Jürgen Pieters (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Vakgroep Letterkunde)
 • Prof. Dr. Paul Verhaeghe (Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen: Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie)

3. De rol van populaire media

12 maart

 • Prof. Dr. Sofie Van Bauwel (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Vakgroep Communicatiewetenschappen)
 • Prof. Dr. Kris Rutten (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: Vakgroep Onderwijskunde)

4. Zelfontplooiing of egoïsme? Het denken van Ayn Rand

19 maart

 • Prof. Dr. Alexander Roose (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Vakgroep Letterkunde)
 • Prof. Dr. Marc Cools (Faculteit RechtsgeleerdheidVakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht)

5. Globale juridische en ethische aspecten van asiel en migratie

26 maart

 • Prof. Dr. Sigrid Sterckx (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)
 • Prof. Dr. Ellen Desmet (Faculteit Recht en Criminologie: Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht)

6. Distributed Ledger Technology: A helpful technology tool for disintermediation - Blockchain

2 april

 • Dr. Michaël Verdonck (Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer)
 • Prof. Dr. Christoph Van der Elst (Faculteit Recht en Criminologie: Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht)

7. Smartphonegebruik en studieresultaten: opportuniteit of valkuil

23 april

 • Prof. Dr. Stijn Baert (Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Vakgroep Economie)
 • Prof. Dr. Tammy Schellens (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: Vakgroep Onderwijskunde)
 • Dr. Tijs Rotsaert (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: Vakgroep Onderwijskunde)

8. Duurzame voedingsreclame

30 april

 • Prof. Dr. Liselot Hudders (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Vakgroep Communicatiewetenschappen)
 • Dr. Dieneke Van de Sompel (Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie)

Afsluitende sessie

7 mei

Proclamatie

12 mei

Wanneer?

De sessies 2019-2020 vinden plaats in het tweede semester, telkens op donderdagavond van 19 u. tot 21 u. Elke sessie wordt afgesloten door een informeel moment met een drankje.

Waar

Facultaire Raadzaal van de faculteit Rechten en Criminologie (Campus Aula, Emile Braunschool, Voldersstraat 3)

Afronding

Indien je geslaagd bent, ontvang je een speciaal getuigschrift. Om te slagen voor het honoursprogramma moet je

 • jouw sessie voorbereiden en modereren
 • wekelijks lectuur doornemen en een kritische vraag of bemerking posten op het online forum
 • actief deelnemen aan alle debatten
 • aan wetenschapscommunicatie doen over jouw debat (in de laatste sessie)