Commissie Welzijn en Milieu

De facultaire Commissie Welzijn en Milieu wil naast de wettelijke bepalingen tegemoet komen aan een reële facultaire vraag naar en nood aan een actief bijdragen aan de verbetering van welzijns- en milieu-aspecten op de werkvloer.

De Commissie Welzijn en Milieu bestaat uit 3 werkgroepen:

  • Werkgroep Gezondheid en EHBO
    vaste leden: facultaire eerstehulpverleners
  • Werkgroep Veiligheid en Noodplanning
    vaste leden: facultaire leden van de eerste interventieploeg
  • Werkgroep Milieu
    leden: duurzaamheidscoördinatoren van de vakgroep of dienst

Voorzitter: Milena De Wael