Geleding voor AAP/WP

In de Faculteitsraad zetelen acht vertegenwoordigers van de AAP/WP-geleding, die voor twee academiejaren verkozen zijn. Zij vertegenwoordigen het AAP (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten) en alle extern gefinancierde (FWO, BOF, etc.) pre- en postdoctorale onderzoekers. Zij hebben niet alleen een adviserende functie, maar zijn ook effectief stemgerechtigd m.b.t. de adviezen die de Faculteitsraad voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege opstelt. Bovendien zetelen deze vertegenwoordigers in de Raad van de Doctoral School of Arts, Humanities, and Law evenals in een aantal facultaire commissies, zoals de beleidscommissie, de commissie wetenschappelijk onderzoek, de commissie internationalisering, de commissie gastprofessoren, de bouwcommissie en de diverse benoemingscommissies. De AAP/WP-vertegenwoordigers reflecteren ook mee over het facultaire AAP-beleid. Zo waken zij in de Faculteitsraad over de universitaire beleidsprincipes t.o.v. het AAP, waaronder bv. de decretaal bepaalde taakomschrijving van assistenten die 50% voor onderzoek reserveert (cf. art. 67 van het 'Universiteitendecreet').

Maandelijks wordt de hele AAP/WP-geleding uitgenodigd voor een voorbereidende vergadering, waarbij de vertegenwoordigers peilen naar de meningen van de hele geleding en naar de standpunten die zij dienen in te nemen op de Faculteitsraad. Deze vergaderingen gaan maandelijks door op de woensdagvoormiddag van de dag waarop ook de Faculteitsraad plaatsvindt.