Duurzaamheidscommissie

De faculteit zet in haar beleid actief in op vraagstukken omtrent duurzaamheid en streeft naar een verdere integratie van duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en naar een vermindering van de ecologische voetafdruk van studenten en personeel.

De duurzaamheidscommissie staat in voor de coördinatie tussen facultaire en centrale initiatieven betreffende duurzaamheid en klimaat, alsook voor de informatiedoorstroom tussen de faculteit en centrale diensten en commissies.

Voorzitter: Andreas Niehaus