Ethisch advies - aanvraag

Hoe vraag je een ethisch advies aan? 

-      het eigenlijke onderzoeksinstrument (bv. de vragenlijst, de interviewleidraad, …)

-      de informatiebrief voor potentiële deelnemers (sjabloon/voorbeeld)

-      het formulier voor de geïnformeerde toestemming (sjabloon)

-      de eventuele goedkeuring door een andere ethische commissie

-      het ingediende Data Management Plan (meer info)

  • Handteken het aanvraagformulier en stuur alle documenten elektronisch naar

Wanneer heb je een ethisch advies nodig?

Als er twijfels bestaan over de ethische aanvaardbaarheid van het onderzoek moet je een advies vragen aan de facultaire ethische commissie. Dit is het geval als ...

  • er met kwetsbare groepen wordt gewerkt *
  • er gevoelige info wordt gevraagd *
  • er persoonsgebonden informatie wordt gevraagd en/of verwerkt *
  • er audio en/of video-opnames worden gemaakt *
  • er medische experimenten op mensen worden gedaan *

  • er wordt gewerkt met proefdieren

  • er militaire of terroristische toepassingen mogelijk zijn

  • of (in alle andere gevallen) wanneer de financier (of een uitgever) een ethisch advies verwacht

In de gevallen aangeduid met * zal je in de regel moeten werken met een geïnformeerde toestemming / informed consent (meer info)