Ethische commissie

De Facultaire Ethische Commissie heeft tot algemene taak om na te gaan of het in de faculteit Letteren & Wijsbegeerte gevoerde onderzoek gebeurt in overeenstemming met de ethische regels en de Belgische wetgeving.

Samenstelling:

  • Guido Pennings (voorzitter)
  • Veerle Provoost (secretaris)
  • Tom Balthazar
  • Bruno De Wever
  • Michael Meeuwis
  • Stef Slembrouck

Verzoeken om advies dienen te worden ingediend via het onderstaande formulier. Eén exemplaar dient op papier, met handtekening van de onderzoeker en promotor, te worden opgestuurd naar de voorzitter.
Een elektronisch exemplaar dient gelijktijdig te worden gestuurd naar .

Adviesformulier: Nederlands / Engels