Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) vergadert maandelijks i.v.m. de kwaliteitszorg onderwijs en geeft in een aantal dossiers advies alvorens deze naar de faculteitsraad worden doorgestuurd. Voorbeelden hiervan zijn: onderwijsinnovatie, onderwijsaanbod en programmawijzigingen. Verder is de CKO betrokken bij initiatieven in het kader toekomstgericht onderwijs, bv. Apollo8, activerend onderwijs en Blend@UGent.

Voorzitter: Benjamin Biebuyck (onderwijsdirecteur)