Curriculum Bachelor 2 en 3, Masters en GIT

Als gevolg van ingrijpende programmawijzigingen is het curriculumbeheer vanuit de OASIS-webapplicatie voor heel wat studenten die in academiejaar 2017-2018 overgaan naar bachelor 2 of bachelor 3 binnen een voltijds modeltraject MT1 of studenten die via een GIT verschillende bachelorjaren combineren niet altijd evident.

Belangrijke opmerkingen:

  • Het feit dat bepaalde opleidingsonderdelen kunnen worden toegevoegd betekent niet noodzakelijk dat je die moet opnemen: opleidingsonderdelen die bijvoorbeeld als gevolg van een programmawijziging voor het eerst opduiken in het opleidingsprogramma (en daardoor ook in je curriculum beschikbaar worden) moeten vanzelfsprekend niet opgenomen worden als zij in de plaats komen van opleidingsonderdelen die je in een vorige versie van het programma hebt opgenomen en gerealiseerd (en waarvoor je dus een credit hebt behaald). Bekijk daarom eerst aandachtig de documenten op de pagina programmawijzigingen die betrekking hebben op jouw opleidingsprogramma.

  • Bekijk zeker ook de informatie betreffende de minors. In veel gevallen zal je deze opleidingsonderdelen niet zelf kunnen selecteren in Oasis en dus ook via het opmerkingenveld moeten opsommen.

  • Studenten die een GIT volgen krijgen alle info i.v.m. hun curriculumsamenstelling op de GIT-infosessies.

  • Eventuele problemen of zaken waarop je de aandacht wilt trekken (bv. ontbrekende credits) moet je verduidelijken in het opmerkingenveld dat verschijnt als je je volledige curriculum naar best vermogen hebt samengesteld en het hebt ‘voorgelegd ter goedkeuring’. Dit opmerkingenveld dient eveneens om een GIT-aanvraag te motiveren of andere opmerkingen door te geven aan de facultaire studentenadministratie.

Na eventueel overleg met jou en de curriculumcommissie, zal de facultaire studentenadministratie je curriculum goedkeuren. Kijk je goedgekeurde curriculum in Oasis zeker na!
Zie je nog fouten, neem contact op met de FSA van jouw opleiding.

Indien je vragen hebt betreffende het inhoudelijk samenstellen van je curriculum, contacteer dan de trajectbegeleider van je opleiding.