Deliberaties

De toegepaste deliberatieregels aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn conform de bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent:

  • Slagen voor een deliberatiepakket: artikel 67§2
    Noot: De faculteit Letteren en Wijsbegeerte sluit geen opleidingsonderdelen uit voor tolerantie.
  • Slagen voor een opleiding: artikel 71
    Indien je niet slaagt voor de masterproef dan komt je niet in aanmerking voor tolerantie voor opleidingsonderdelen waar minder dan 10/20 voor werd behaald. Het niet-slaagcijfer kan niet overgedragen worden naar tweede zittijd of volgend academiejaar.
  • Wanneer beraadslaagt een examencommissie?: artikel 62
  • Bepalen van de graad van verdienste: artikel 73

 

Deliberatieregels op het studentenportaal