Deliberaties

De toegepaste deliberatieregels aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn conform de bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent:

  • Slagen voor een deliberatiepakket: artikel 67§2
    Noot: De faculteit Letteren en Wijsbegeerte sluit geen opleidingsonderdelen uit voor tolerantie.
  • Slagen voor een opleiding: artikel 71
  • Wanneer beraadslaagt een examencommissie?: artikel 62
  • Bepalen van de graad van verdienste: artikel 73

 

Deliberatieregels op het studentenportaal