Geattesteerde afwezigheid

  • Verstuur bij ziekte, ongeval of overmacht onmiddellijk en niet later dan drie werkdagen na het betrokken examen een origineel (medisch) attest naar de facultaire studentenadministratie (FSA).
  • De titularis kan voor de aanvang van het inhaalexamen nagaan of er een geldig attest bij de FSA werd ingediend.
  • Contacteer onmiddellijk de verantwoordelijk lesgever om binnen de reguliere examenperiode een inhaalmoment af te spreken.
    Bij overmacht oordeelt de lesgever of de afwezigheid gegrond is. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald.

 

  • Studenten aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie vullen het aanvraagformulier voor het inhaalmoment in.