Ziek tijdens de examens

Ben je ziek tijdens de examens en wens je het examen op een ander moment af te leggen binnen dezelfde examenperiode:

  • contacteer onmiddellijk de verantwoordelijke lesgever om een eventueel inhaalmoment af te spreken. Studenten verliezen evenwel het recht op de examenvorm zoals aangekondigd op de ECTS-fiche, een andere evaluatievorm kan m.a.w. gehanteerd worden. Een nieuwe regeling binnen dezelfde examenperiode wordt in overleg uitgewerkt maar steeds volgens de voorkeur van de ondervrager.
  • verstuur onmiddellijk een geldig medisch attest naar de facultaire studentenadministratie (FSA). De titularis zal voor de aanvang van het vervangend examen controleren of er werkelijk een medisch attest dat aan alle normen voldoet bij de FSA is ingediend. Zonder een geldig ziektebriefje word je niet tot het vervangend examen toegelaten.

Studenten aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie vullen het aanvraagformulier voor het inhaalmoment in.