Archeologie

Binnen de opleiding archeologie kan je een keuze maken uit zes aangeboden minors. Het opnemen van een andere minor dan de zes aangeboden minors wordt in principe niet toegestaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen en mits motivatie kan je een minor uit een andere opleiding van de faculteit voorstellen.

Nadat je een minorkeuze hebt gemaakt, kies je opleidingsonderdelen uit de minor. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen (terug te vinden in de studiefiches). Volg je een modeltraject, dan neem je 15 studiepunten (SP) van je minor op in ba 2. In ba 3 vervolledig je je minor met nog eens 15 SP. Binnen een geïndividualiseerd traject kan je dit spreiden. Opgelet: de minor Onderwijs kan je pas in ba 3 opnemen en bestaat slechts uit 15 SP. Je dient deze minor dus steeds te combineren met een andere minor in ba 2, bv. Kunstwetenschappen of Geschiedenis waaruit je ook minstens 15 SP opneemt.

Denk goed na bij het kiezen van een minor. Dit kan relevant zijn voor een eventuele bijkomende studie na je bachelor of master Archeologie. Zo kan je met de minor Onderwijs rechtstreeks doorstromen naar de Educatieve master Archeologie. Een minor Geografie kan zorgen voor een reductie van het voorbereidingsprogramma tot master Geografie.

Volgende minors worden binnen de opleiding Archeologie aangeboden:

  • Minor Geografie (2.1)
  • Minor Kunstwetenschappen (2.2)
  • Minor Geschiedenis (2.3)
  • Minor De Klassieke traditie (2.4)
  • Minor Assyriologie (2.5)
  • Minor Onderwijs (2.6)