Archeologie

Binnen de opleiding archeologie kan je een keuze maken uit vijf aangeboden minors. Het opnemen van een andere minor dan de vijf aangeboden minors wordt in principe niet toegestaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen en mits motivatie kan je een minor uit een andere opleiding van de faculteit voorstellen.

Minor Geografie (2.1)

Je kiest zes opleidingsonderdelen uit deze minor. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen. Deze begincompetenties kan je terugvinden in de studiefiche van het betrokken opleidingsonderdeel.
Studenten die in het bezit zijn van een academische bachelor Archeologie kunnen via het volgen van een voorbereidingsprogramma toegelaten worden tot de master Geografie. Informeer je hiervoor bij de Faculteit Wetenschappen.

Minor Kunstwetenschappen (2.2)

Je bent verplicht om alle vijf de opleidingsonderdelen van de minor op te nemen. Je verdeelt deze opleidingsonderdelen over ba 2 en ba 3 (bv. in ba 2 neem je drie opleidingsonderdelen op, in totaal 18 SP, in ba 3 neem je de resterende twee opleidingsonderdelen op, voor een totaal van 12 SP).
Studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma Archeologie kunnen via een voorbereidingsprogramma rechtstreeks doorstromen naar de master Kunstwetenschappen. De opleidingsonderdelen waarvoor je reeds credits hebt verworven (via deze minor) hoef je niet meer op te nemen. Hierdoor kan je het voorbereidingsprogramma op één jaar afwerken. Daarna kan je starten aan de master Kunstwetenschappen.

Minor Geschiedenis (2.3)

Het staat je vrij om binnen de minor Geschiedenis zes opleidingsonderdelen naar keuze op te nemen. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen. Het is aangeraden om in het eerste jaar van de minorkeuze de chronologievakken van de opleiding Geschiedenis op te nemen. Veel andere opleidingsonderdelen bouwen verder op de eindcompetenties van deze opleidingsonderdelen. In het tweede jaar van de minorkeuze vul je verder aan met opleidingsonderdelen naar keuze uit de minorlijst.
Studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma Archeologie kunnen via een voorbereidingsprogramma rechtstreeks doorstromen naar de master Geschiedenis. De opleidingsonderdelen waarvoor je reeds credits hebt verworven (via deze minor) hoef je niet meer op te nemen. Hierdoor kan je het voorbereidingsprogramma op één jaar afwerken. Daarna kan je starten aan de master Geschiedenis.

Minor De Klassieke traditie (2.4)

De minor bestaat uit een lijst opleidingsonderdelen waaruit je vrij kan kiezen, uiteraard rekening houdend met de begincompetenties van de opleidingsonderdelen.  Kijk steeds de begincompetenties van de opleidingsonderdelen goed na.

Minor Assyriologie (2.5)

De minor Assyriologie bestaat uit zes verplicht op te nemen opleidingsonderdelen. In het eerste jaar van de minorkeuze ga je van start met de opleidingsonderdelen 'Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten', 'Introductie tot het Oud-Babylonisch (taal en schrift)' en 'Oud-Babylonische historische en literaire teksten'. In het tweede jaar neem je de overige opleidingsonderdelen van deze minor op.