Geschiedenis

Binnen de opleiding Geschiedenis kan je een keuze maken uit zes aangeboden minors. Het opnemen van een andere minor dan de zes aangeboden minors wordt niet toegestaan.

Minor Archeologie (2.1.2.1)

Binnen deze minor ben je steeds verplicht om drie opleidingsonderdelen op te nemen, nl. de drie opleidingsonderdelen met ref. *. De andere cursussen zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die een minor opnemen en eventueel de 5 studiepunten in de module: vrije voortgezette keuze, ook uit deze gekozen minor willen opnemen.

Studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma Geschiedenis, kunnen via een voorbereidingsprogramma rechtstreeks doorstromen naar de Master Archeologie. Dit voorbereidingsprogramma van 94 SP bevat onder meer alle opleidingsonderdelen uit de minor Archeologie.

Minor Kunstwetenschappen (2.1.2.2)

Binnen de minor Kunstwetenschappen maak je een keuze uit vijf aangeboden opleidingsonderdelen van 6 SP. Dit heeft als gevolg dat de omvang van je minor 18 SP zal bedragen. Dit is toegelaten. Hou er wel rekening mee dat je in dit geval extra studiegeld zal moeten betalen.

Studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma Geschiedenis kunnen via een voorbereidingsprogramma rechtstreeks doorstromen naar de master Kunstwetenschappen. De opleidingsonderdelen waarvoor je reeds credits hebt verworven (via deze minor) hoef je niet meer op te nemen.

Minor De Klassieke traditie (2.1.2.3)

Deze minor bestaat uit zes opleidingsonderdelen. Je kiest zelf welke opleidingsonderdelen je opneemt.

Minor Politieke en sociale wetenschappen

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleidingen van de faculteit Politieke  en Sociale wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de gevraagde begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen.

Binnen de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma's tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor informeren bij de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Recht

Binnen deze minor kan je vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties per opleidingsonderdeel in de studiefiche vermeld.

Studenten die in het bezit zijn van een academische bachelor Geschiedenis kunnen via het volgen van een voorbereidingsprogramma doorstromen naar de master Rechten. Het kan daarom interessant zijn om de keuze van opleidingsonderdelen af te stemmen op dit voorbereidingsprogramma.  Je informeert je hiervoor bij de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Minor Economie en bedrijfskunde

Binnen de minor Economie en bedrijfskunde is het aangeraden om het basisvak ‘Economie’ op te nemen.  Daarnaast vul je verder aan met opleidingsonderdelen uit deze minor naar keuze.
Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.

Aan de faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen allen voor in de minor economie en bedrijfskunde.