Geschiedenis

Kies je binnen de opleiding Geschiedenis voor een minortraject (15 studiepunten) in ba 3, dan heb je keuze uit zes aangeboden minors. Het opnemen van een andere minor dan de zes aangeboden minors wordt niet toegestaan.

Nadat je een minorkeuze hebt gemaakt, kies je voor (minstens) 15 studiepunten opleidingsonderdelen uit de minor. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen (terug te vinden in de studiefiches).

Denk goed na bij het kiezen van een minor. Dit kan relevant zijn voor een eventuele bijkomende studie na je bachelor of master Geschiedenis. Je kiest in dat geval best opleidingsonderdelen in functie van een aansluitend voorbereidingsprogramma. Zo kan je met de minor Politieke en sociale wetenschappen vaak rekenen op een aantal vrijstellingen binnen verschillende voorbereidingsprogramma’s. Informeer je hiervoor bij de faculteit Politieke en sociale wetenschappen. Ook binnen de Faculteit Economie zijn er mogelijkheden om op korte termijn een extra master in bijvoorbeeld Algemene Economie te behalen, indien je de minor Economie en bedrijfskunde hebt gevolgd tijdens je bachelor Geschiedenis. Informeer je dus goed alvorens een keuze te maken.

Volgende minors worden binnen de opleiding Geschiedenis aangeboden:

  • Minor Archeologie (2.1.2.1)
  • Minor Kunstwetenschappen (2.1.2.2)
  • Minor De Klassieke traditie (2.1.2.3)
  • Minor Politieke en sociale wetenschappen (2.1.2.4)
  • Minor Recht (2.1.2.5)
  • Minor Economie en bedrijfskunde (2.1.2.6)