Kunstwetenschappen

Je neemt een minor van 30 SP op (verdeeld als 15 SP in ba 2 en 15 SP in ba 3).

Je kijkt in de studiegids onder de bacheloropleiding Kunstwetenschappen, onder 2. Je vindt er een overzicht van de vijf minors binnen je opleiding. Je kiest één minor uit de vijf aangeboden minors.
Een andere minor, dan de vijf aangeboden minors binnen je opleiding opnemen wordt niet toegestaan.

Minor Archeologie (2.1)

Binnen deze minor ben je steeds verplicht om drie van de vier opleidingsonderdelen op te nemen in het eerste jaar van je minorkeuze. Je kiest drie van de vier opleidingsonderdelen met ref. *. Vervolgens vul je de minor verder aan (doorgaans in het daaropvolgende jaar) met het overblijvende verplichte opleidingsonderdeel met ref. * en overige opleidingsonderdelen naar keuze uit de minor. Let wel, je moet rekening houden met de begincompetenties van deze opleidingsonderdelen. Bovendien worden bepaalde opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks gegeven. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma Kunstwetenschappen, kunnen via een voorbereidingsprogramma rechtstreeks doorstromen naar de Master Archeologie. Dit voorbereidingsprogramma van 94 SP bevat onder meer alle opleidingsonderdelen uit de minor Archeologie. Hierdoor is het voor studenten die deze minor hebben opgenomen, mogelijk om het voorbereidingsprogramma tot master Archeologie in één academiejaar af te werken.

Minor Geschiedenis (2.2)

In het eerste jaar van de minorkeuze neem je verplicht 3 (van de 4) opleidingsonderdelen op met ref. k. Het betreft hier de chronologievakken van de opleiding Geschiedenis. Veel andere opleidingsonderdelen bouwen verder op de eindcompetenties van deze opleidingsonderdelen. In het tweede jaar van de minorkeuze vul je verder aan met opleidingsonderdelen uit de minorlijst naar keuze. Hou wel rekening met de begincompetenties en volgtijdelijkheid.

Indien je reeds twee geschiedenisvakken als keuzevak in je eerste bachelorjaar Kunstwetenschappen hebt opgenomen en behaald, kan je dit opleidingsonderdeel niet nog eens opnemen binnen de minor.

Studenten die in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma Kunstwetenschappen kunnen via een voorbereidingsprogramma rechtstreeks doorstromen naar de master Geschiedenis. De opleidingsonderdelen waarvoor je reeds credits hebt verworven (via deze minor) hoef je niet meer op te nemen. Hierdoor kan je het voorbereidingsprogramma op één jaar afwerken. Daarna kan je starten aan de master Geschiedenis.

Minor Letterkunde (2.3)

Kies je voor de minor Letterkunde, dan wordt aangeraden om de opleidingsonderdelen met referentie * op te nemen. Daarnaast mag je vrij aanvullen met overige opleidingsonderdelen uit de minor Letterkunde of andere letterkundige opleidingsonderdelen uit het aanbod van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Indien je andere letterkundige opleidingsonderdelen wenst op te nemen, dan dien je dit in Oasis te vermelden in het opmerkingenveld dat vrijkomt nadat je je curriculum hebt voorgelegd ter goedkeuring.

Minor Economie en bedrijfskunde (2.4)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor één plichtvak met ref. * op, nl. het basisvak 'Economie'. Daarnaast vul je verder aan met opleidingsonderdelen naar keuze.
Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.

Aan de faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen allen voor in de minor economie en bedrijfskunde.

Minor Globalisering en diversiteit (2.5)

Binnen deze minor kan je vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.
Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.