Moraalwetenschappen

Je schrijft in AJ 2017-2018 voor de tweede (of derde) keer in voor de bacheloropleiding Moraalwetenschappen en kiest dus voor de eerste maal een minor. Je neemt een minor van 30 SP op (verdeeld als 15 SP in ba 2 en 15 SP in ba 3).

Je kijkt in de studiegids (AJ 2017-2018) onder de bacheloropleiding Moraalwetenschappen, onder 2. Je vindt er een overzicht van de zes minors binnen je opleiding. Je kiest één minor uit de zes aangeboden minors.

Een andere minor, dan de vijf aangeboden minors binnen je opleiding wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan en enkel bij positief advies van de Voorzitter van de Curriculumcommissie na het indienen van een schriftelijk en grondig gemotiveerd verzoek.

Minor Politieke en sociale wetenschappen

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Politieke wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Hou hierbij wel rekening met de begincompetenties van de opleidingsonderdelen. Er is een verschil tussen de Minor Politieke en sociale wetenschappen binnen de Wijsbegeerte en de minor binnen de Moraalwetenschappen. Studenten moraalwetenschappen mogen wat betreft de sociale wetenschappen ook uit de minor Politieke en sociale wetenschappen van de Wijsbegeerte opleidingsonderdelen kiezen. Zij moeten de juiste vakken en codes in het opmerkingenveld na het maken van het curriculum doorgeven aan de facultaire studentenadministratie.

Binnen de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma’s tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Psychologie

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Psychologie. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Hou hierbij wel rekening met de begincompetenties van de opleidingsonderdelen.
Binnen de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma’s tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij deze faculteit.

Minor Recht

Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties per opleidingsonderdeel in de studiefiche vermeld.
Studenten die in het bezit zijn van een academische bachelor Moraalwetenschappen kunnen via het volgen van een voorbereidingsprogramma doorstromen naar de master Rechten. Het kan daarom interessant zijn om de keuze van opleidingsonderdelen af te stemmen op dit voorbereidingsprogramma. Het voorbereidingsprogramma tot de Master Rechten, kan je in de studiegids onder de faculteit Rechtsgeleerdheid raadplegen. Je informeert je hiervoor best ook bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Minor Economie en bedrijfskunde

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Als je al (eerder) ‘Economie’ hebt opgenomen in je curriculum, dan kan je dit natuurlijk niet meer in de minor opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven. Zo kan je bv. het opleidingsonderdeel ‘Internationale economische betrekkingen’ pas in het tweede jaar van de minorkeuze opnemen.
Aan de Faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma’s aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor economie en bedrijfskunde. Voor meer informatie m.b.t. het voorbereidingsprogramma neem je contact op met de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Minor Globalisering en diversiteit

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.
Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.

Minor Religiestudies

Dit is een nieuwe minor vanaf het academiejaar 2017-2018.
De nieuwe Minor Religie biedt vakken aan over alle door de Belgische Staat erkende erediensten en geeft inzicht in de wetenschappelijke studie van religie, naast filosofische en methodologische reflectie over het fenomeen religie. De minor speelt op deze manier in op maatschappelijke noden en bereidt voor op mogelijke wijzigingen in het middelbaar onderwijs.
In de minor neem je het opleidingsonderdeel ‘Methoden en theorieën van religiestudies’ verplicht op en kies je minimaal 10 studiepunten met referentie k.