Oosterse Talen en culturen

Indien je in de bachelor niet op uitwisseling gaat en dus zowel Ba2 als Ba3 aan de UGent volgt, neem je een minor van 30 studiepunten op (verdeeld als 15 SP in Ba2 en 15 SP in Ba3). Opgelet: uitzondering voor studenten binnen het UGent-traject Sinologie (zie verder).

Indien je wel op uitwisseling gaat, kan de minor iets beperkter zijn in omvang. Je neemt sowieso 15 studiepunten minor op in Ba2, maar de 15 studiepunten minor uit Ba3 mag je in het buitenland vervangen door keuzevakken. Indien je niet genoeg buitenlandse vakken vindt, leg je alsnog de nodige keuzevakken af in Gent. Deze mogen uit dezelfde of uit een andere minor komen. 

Je kijkt in de studiegids onder de bacheloropleiding Oosterse talen & Culturen van jouw specifieke afstudeerrichting, onder punt 3. Je vindt er een overzicht van de minors binnen je opleiding. Je kiest één minor uit deze aangeboden minors.

Elke afstudeerrichting binnen de Oosterse Talen & Culturen biedt verschillende minors aan. Het kiezen van een minor uit een andere afstudeerrichting is in principe niet mogelijk. Indien je dit toch zou willen, moet je dit heel goed kunnen motiveren. Stuur hiervoor een mail met motivatie naar de trajectbegeleider.

Afstudeerrichting Arabistiek en islamkunde

Je kan je minor kiezen uit de volgende 7 aangeboden minors:

Minor Turks (3.1)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op (nummers 1-2), nl. 'Turks: taalpraktijk A' en 'Turks: taalpraktijk B'. Daarnaast kies je in dit eerste jaar nog 1 opleidingsonderdeel uit de nummers 5, 6, 9, 10 of 11 van de minor. In het tweede jaar van je minorkeuze neem je opnieuw 2 plichtvakken met ref. * op, nl 'Turks: taalpraktijk C' en 'Turks: taalpraktijk D'. Hier vul je nog aan met minstens 1 opleidingsonderdeel uit de nog niet gekozen nummers 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 van de minor. Hou dus rekening met de begincompetenties die in de studiefiche beschreven staan. Zo wordt het opleidingsonderdeel 'Turks: cultuurgeschiedenis van het taalgebied' volledig in het Turks gedoceerd en kan het als dusdanig pas in het tweede jaar van de minorkeuze opgenomen worden, na de nummers 1, 2 en 3 gevolgd te hebben. Wanneer je telkens maar 3 minorvakken per jaar zou opnemen, kom je uit op een minorpakket van 28 of 29 studiepunten. Aangezien een minor steeds minimum 30 SP moet tellen, zal je er dus in je 2de of je 3de jaar nog een vak moeten bijnemen.

Minor Hindi (3.2)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Hindi I' en 'Hindi II'. Daarmee zijn de 20SP in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Let er wel op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Minor Modern Chinees (3.3)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Modern Chinees I' en 'Modern Chinees II'. Daarmee zijn de 20SP in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Let er wel op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Minor Samenleving en diversiteit (3.4)

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk dus goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.
Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.

Minor Politieke en sociale wetenschappen (3.5)

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Binnen de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er echter verschillende voorbereidingsprogramma's tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Economie en bedrijfskunde (3.6)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Economische wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.
Aan de faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De meeste opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor economie en bedrijfskunde. Kijk dus goed na over welke opleidingsonderdelen het gaat als je later graag nog een master economie wil behalen.

Minor Onderwijs  (3.7)

Vanaf academiejaar ’19-’20 is de Educatieve Master van start gegaan. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.
In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 studiepunten van de component leraarschap uit de educatieve master als keuzepakket in de voorafgaande bachelor aangeboden kan worden. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks naar de educatieve masteropleiding.  Heb je dit pakket niet gevolgd, dan kan je alsnog naar de educatieve masteropleiding maar dan zal je die 15 SP moeten inhalen (in de master zelf of via een apart voorbereidingsprogramma).  
Binnen deze minor heb je geen keuzevrijheid, maar neem je de volgende drie plichtvakken (15 SP) op: ‘Krachtige leeromgevingen’, ‘Vakdidactiek cultuurwetenschappen’ en ‘Oriëntatiestage cultuurwetenschappen’.
Wie niet op uitwisseling gaat en dus 30 SP minor in totaal moet opnemen, selecteert de overige 15 studiepunten uit een andere minor.

Afstudeerrichting India

Je kan je minor kiezen uit de volgende 7 aangeboden minors:

Klassiek Chinees (3.1)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor de 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Klassiek Chinees I' en 'Klassiek Chinees II'. Daarnaast vul je dit jaar aan met 1 opleidingsonderdeel naar keuze (te kiezen uit de nummers 5 t.e.m. 16). In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Minor Modern Chinees (3.2)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Modern Chinees I' en 'Modern Chinees II'. Daarmee zijn de 20SP in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Let er wel op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Arabisch en islamkunde (3.3)

Binnen de minor Arabisch en islamkunde zijn er 2 plichtvakken, met ref. *, nl. ‘Inleiding tot de Arabische taalverwerving: Modern Standaard Arabisch en Egyptische spreektaal I’ en ‘Inleiding tot de Arabische taalverwerving: Modern Standaard Arabisch en Egyptische spreektaal II’ . Daarmee zijn de 20 SP minor in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen, t.w.v. 10 SP, je opneemt.

Minor Samenleving en diversiteit (3.4)

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.
Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.

Minor Politieke en sociale wetenschappen (3.5)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Politieke wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen.
Binnen de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma's tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Economie en bedrijfskunde (3.6)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Economische wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.
Aan de Faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De meeste opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor economie en bedrijfskunde. Kijk dus goed na over welke opleidingsonderdelen het gaat als je later graag nog een Master economie wil behalen.

Minor Onderwijs  (3.7)

Vanaf academiejaar ’19-’20 is de Educatieve Master van start gegaan. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.
In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 studiepunten van de component leraarschap uit de educatieve master als keuzepakket in de voorafgaande bachelor aangeboden kan worden. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks naar de educatieve masteropleiding.  Heb je dit pakket niet gevolgd, dan kan je alsnog naar de educatieve masteropleiding maar dan zal je die 15 SP moeten inhalen (in de master zelf of via een apart voorbereidingsprogramma).   
Binnen deze minor heb je geen keuzevrijheid, maar neem je de volgende drie plichtvakken op: ‘Krachtige leeromgevingen’, ‘Vakdidactiek cultuurwetenschappen’ en ‘Oriëntatiestage cultuurwetenschappen’.
Wie niet op uitwisseling gaat en dus 30 SP minor in totaal moet opnemen, selecteert de overige 15 SP uit een andere minor.

Afstudeerrichting China

  • Volg je binnen de afstudeerrichting China het UGent-traject, dan neem je 25 studiepunten minor op (i.p.v. 30 SP). Dit komt door het groter aantal studiepunten bij de moderne taalcomponent.
  • Volg je binnen de afstudeerrichting China het China-traject , moet je slechts 15SP minor opnemen (volledig in Bachelor 2). In Bachelor 3 volg je vervangende vakken in China zelf.

Je kan je minor kiezen uit de volgende 9 aangeboden minors:

Minor Modern Japans (3.1)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Modern Japans I' en 'Modern Japans II'. Daarmee zijn de 20SP in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt.  Hou wel rekening met de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen. Let er eveneens op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Minor Hindi (3.2)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Hindi I' en 'Hindi II'. Daarmee zijn de 20 SP in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Hou wel rekening met de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen. Let er wel op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Minor Sanskrit (3.3)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Sanskrit I' en 'Sanskrit II'. Daarnaast kies je 1 opleidingsonderdeel naar keuze In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Let er wel op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Arabisch en islamkunde (3.4)

Binnen de minor Arabisch en islamkunde zijn er 2 plichtvakken, met ref. *, nl. ‘Inleiding tot de Arabische taalverwerving: Modern Standaard Arabisch en Egyptische spreektaal I’ en ‘Inleiding tot de Arabische taalverwerving: Modern Standaard Arabisch en Egyptische spreektaal II’. Daarmee zijn de 20 SP minor in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen, t.w.v. 10 SP, je opneemt.

Minor Russische taal en cultuur (3.5)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 1 plichtvak met ref. * op, nl. 'Russische taalverwerving'. Daarmee zijn de 15 SP minor in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld. In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt.

Minor Samenleving en diversiteit (3.6)

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.
Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.

Minor Politieke en sociale wetenschappen (3.7)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Politieke wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen.
Binnen de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma's tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Economie en bedrijfskunde (3.8)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Economische wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.
Aan de Faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De meeste opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor economie en bedrijfskunde. Kijk dus goed na over welke opleidingsonderdelen het gaat als je later graag nog een Master economie wil behalen.

Minor Onderwijs (3.9)

Vanaf academiejaar ’19-’20 is de Educatieve Master van start gegaan. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.
In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 SP van de component leraarschap uit de educatieve master als keuzepakket in de voorafgaande bachelor aangeboden kan worden. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks naar de educatieve masteropleiding.  Heb je dit pakket niet gevolgd, dan kan je alsnog naar de educatieve masteropleiding maar dan zal je die 15 SP moeten inhalen (in de master zelf of via een apart voorbereidingsprogramma).    
Binnen deze minor heb je geen keuzevrijheid, maar neem je de volgende drie plichtvakken op: ‘Krachtige leeromgevingen’, ‘Vakdidactiek cultuurwetenschappen’ en ‘Oriëntatiestage cultuurwetenschappen’.
Als je het UGent-traject volgt en dus 25 SP minor in totaal moet opnemen, selecteer je de overige 10 SP uit een andere minor.

Afstudeerrichting Japan

Je kan je minor kiezen uit de volgende 6 aangeboden minors:

Minor Modern Chinees (3.1)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Modern Chinees I' en 'Modern Chinees II'. Daarmee zijn de 20 SP in het eerste jaar van je minorkeuze reeds ingevuld.  In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt. Let er wel op dat sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden worden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Klassiek Chinees (3.2)

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor de 2 plichtvakken met ref. * op, nl. 'Klassiek Chinees I' en 'Klassiek Chinees II'. Daarnaast vul je dit jaar aan met 1 opleidingsonderdeel naar keuze (te kiezen uit de nummers 5 t.e.m. 13). In het tweede jaar van je minorkeuze ben je vrij om te kiezen welke andere opleidingsonderdelen je opneemt.
 Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.

Minor Samenleving en diversiteit (3.3)

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd.
Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.

Minor Politieke en sociale wetenschappen (3.4)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Politieke wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen.
Binnen de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma's tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Economie en bedrijfskunde (3.5)

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Economische wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.
Aan de Faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. De meeste opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor economie en bedrijfskunde. Kijk dus goed na over welke opleidingsonderdelen het gaat als je later graag nog een Master economie wil behalen

Minor Onderwijs (3.6)

Vanaf academiejaar ’19-’20 is de Educatieve Master van start gegaan. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen. In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 SP van de component leraarschap uit de educatieve master als keuzepakket in de voorafgaande bachelor aangeboden kan worden. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks naar de educatieve masteropleiding. Heb je dit pakket niet gevolgd, dan kan je alsnog naar de educatieve masteropleiding maar dan zal je die 15 SP moeten inhalen (in de master zelf of via een apart voorbereidingsprogramma).  Binnen deze minor heb je geen keuzevrijheid, maar neem je de volgende drie plichtvakken op: ‘Krachtige leeromgevingen’, ‘Vakdidactiek cultuurwetenschappen’ en ‘Oriëntatiestage cultuurwetenschappen’. Wie niet op uitwisseling gaat en dus 30 SP minor in totaal moet opnemen, selecteert de overige 15 SP uit een andere minor.