Oost-Europese talen en culturen

Was je in AJ 2016-2017 voor de eerste keer in de opleiding ingeschreven of was je voor de tweede keer ingeschreven maar wel in het “nieuwe” programma en kies je voor de allereerste keer een minor, dan kijk je in de studiegids onder de bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen versie 14, onder 2. Je vindt er een overzicht van de vijf minors binnen je opleiding. Je kiest één minor uit de vijf aangeboden minors.

Was je vorig jaar al in de minor ingeschreven of ben je in versie 12 ingeschreven (oude programma), dan kijk je in de studiegids onder de bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen versie 12, onder 2. Je vindt er een overzicht van de vijf minors binnen je opleiding. Je kiest één minor uit de vijf aangeboden minors.

Hou er rekening mee dat het programma versie 12 niet meer aan de realiteit wordt aangepast. Studenten mogen ook opleidingsonderdelen kiezen uit de overeenkomstige minor in versie 14. Dit zal je wel apart moeten aanvragen. Je doet dit via het opmerkingenveld in Oasis.

Een andere minor opnemen dan een van de de vijf aangeboden minors binnen je opleiding wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan en enkel bij positief advies van de Voorzitter van de Curriculumcommissie na het indienen van een schriftelijk en grondig gemotiveerd verzoek.

De minors zoals hieronder beschreven, zijn de minors van het nieuwe programma. Studenten met vragen over de minors in versie 12, kunnen terecht bij de trajectbegeleider.

Minor Talen en Culturen van Zuidoost-Europa

Binnen de minor Talen en Culturen van Zuidoost-Europa kies je voor één van de vijf modules: Bulgaars, Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Sloveens, Nieuwgrieks of Turks. Je neemt 15 studiepunten op in het eerste jaar van je minor en 15 studiepunten in het tweede jaar van je minor.

Bulgaars

Versie 14: Binnen de module Bulgaars zijn er twee plichtvakken met de referentie (*): Bulgaars I en Bulgaars II. Bulgaars I neem je op in het eerste jaar van je minor. Bulgaars II in het tweede jaar van je minor. Beide opleidingsonderdelen bedragen samen 15 studiepunten. Deze 15 studiepunten vul je aan met nog drie andere opleidingsonderdelen.
Geschiedenis van Zuidoost-Europa en Zuidoost-Europese literatuur en cultuur kan je niet kiezen, ze zitten nl. standaard in je programma.

Bosnisch/Kroatisch/Servisch

Binnen de module Bosnisch/Kroatisch/Servisch zijn er twee plichtvakken met de referentie (*): Boschnisch/Kroatisch/Servisch I en Bosnisch/Kroatisch/Servisch II. Bosnisch/Kroatisch/Servisch I neem je op in het eerste jaar van je minor. Bosnisch/Kroatisch/Servisch II in het tweede jaar van je minor. Beide opleidingsonderdelen bedragen samen 15 studiepunten. Deze 15 studiepunten vul je aan met nog drie andere opleidingsonderdelen.
Geschiedenis van Zuidoost-Europa en Zuidoost-Europese literatuur en cultuur kan je niet kiezen, ze zitten nl. standaard in je programma.

Sloveens

Binnen de module Sloveens zijn er drie plichtvakken met de referentie (*): Sloveens I, II en III. Sloveens I en II neem je op in het eerste jaar van je minor, Sloveens III in het tweede jaar van je minor. Deze opleidingsonderdelen bedragen samen 15 studiepunten. Deze studiepunten vul je aan met nog drie andere opleidingsonderdelen.
Geschiedenis van Zuidoost-Europa en Zuidoost-Europese literatuur en cultuur kan je niet kiezen, ze zitten nl. standaard in je programma.

Turks

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor 2 plichtvakken met ref. * op (nummers 1-2), nl. ‘Turks: taalpraktijk A’ en ‘Turks: taalpraktijk B’. Daarnaast kies je in dit eerste jaar nog 1 opleidingsonderdeel uit de nummers 5, 6 en 9 tot 13 van de minor.
In het tweede jaar van je minorkeuze neem je opnieuw 2 plichtvakken met ref. * op, nl ‘Turks: taalpraktijk C’ en ‘Turks: taalpraktijk D’. Hier vul je nog aan met één opleidingsonderdeel uit de nog niet gekozen nummers 5 tot 13 van de minor. Voor studenten die zich vooral willen verdiepen in de Turkse taal is het raadzaam om ook 'Taalstructuren A' en 'Taalstructuren B' (nummers 5 en 6) op te nemen (hoewel strikt inhoudelijk niet nodig voor het volgen van de tweedejaarsvakken).
Hou zeker rekening met de begincompetenties die in de studiefiche beschreven staan. Zo wordt het opleidingsonderdeel ‘Turks: cultuurgeschiedenis van het taalgebied’ volledig in het Turks gedoceerd en kan het als dusdanig pas in het tweede jaar van de minorkeuze opgenomen worden, na de nummers 1, 2 en 3 gevolgd te hebben.

Nieuwgrieks

Binnen de module Nieuwgrieks zijn er 3 plichtvakken met referentie * voor een totaal van 15 studiepunten. Hierbij volg je nog 3 andere opleidingsonderdelen. 

Minor Letterkunde

Je maakt een keuze uit de lijst van opleidingsonderdelen. Je neemt 15 studiepunten in het eerste jaar van je minor en 15 studiepunten in het tweede jaar op. De vakken met referentie ° kunnen alleen opgenomen worden mits grondige motivatie en na goedkeuring van de Curriculum Commissie. 

Minor Politieke en sociale wetenschappen

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Politieke en sociale wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen.
Binnen de faculteit Politieke en sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma’s tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de faculteit Politieke en sociale wetenschappen.

Minor Economie en bedrijfskunde

In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor één plichtvak op, nl. het basisvak ‘Economie’. Verder kan je vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties in de studiefiche beschreven.
Aan de faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma’s’ aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Zo kunnen studenten die reeds in het bezit zijn van een academische bachelor met als minorkeuze Economie en bedrijfskunde in bepaalde gevallen rechtstreeks toegelaten worden tot de master Algemene economie. Drie van de vier opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor Economie en bedrijfskunde.Minor TaalkundeJe maakt een keuze uit de lijst van opleidingsonderdelen. Je neemt 15 studiepunten in het eerste jaar van je minor en 15 studiepunten in het tweede jaar op.

Taalkunde

Je maakt een keuze uit de lijst van opleidingsonderdelen. Je neemt 15 studiepunten in het eerste jaar van je minor en 15 studiepunten in het tweede jaar op.