Wijsbegeerte

Je schrijft in AJ 2017-2018 voor de tweede (of derde) keer in voor de bacheloropleiding Moraalwetenschappen en kiest dus voor de eerste maal een minor. Je neemt een minor van 30 SP op (verdeeld als 15 SP in ba 2 en 15 SP in ba 3).

Je kijkt in de studiegids onder de bacheloropleiding Wijsbegeerte, onder 2. Je vindt er een overzicht van de zes minors binnen je opleiding. Je kiest er daar één van.

Een andere minor, dan de zes aangeboden minors binnen je opleiding, wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan en enkel bij positief advies van de Voorzitter van de Curriculumcommissie na het indienen van een schriftelijk en grondig gemotiveerd verzoek.

Minor Klassieke traditie

De minor bestaat uit een lijst opleidingsonderdelen waaruit je vrij kan kiezen, uiteraard rekening houdend met de begincompetenties van de opleidingsonderdelen. In het eerste jaar van je minorkeuze neem je 15 SP aan opleidingsonderdelen met ref. k op. Vervolgens vul je de minor verder aan met opleidingsonderdelen naar keuze uit deze lijst. Kijk steeds de begincompetenties van de opleidingsonderdelen goed na.

Minor Politieke en sociale wetenschappen

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Politieke wetenschappen. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Hou hierbij wel rekening met de begincompetenties van de opleidingsonderdelen. Er is een verschil tussen de Minor Politieke en sociale wetenschappen binnen de Wijsbegeerte en de minor binnen de Moraalwetenschappen. Studenten Wijsbegeerte mogen ook uit de minor Politieke en sociale wetenschappen van de Moraalwetenschappen opleidingsonderdelen kiezen. Zij moeten de juiste vakken en codes in het opmerkingenveld na het maken van het curriculum doorgeven aan de facultaire studentenadministratie.

Binnen de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma’s tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.

Minor Psychologie

Deze minor is opgebouwd uit verschillende opleidingsonderdelen behorend tot de bacheloropleiding Psychologie. Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Hou hierbij wel rekening met de begincompetenties van de opleidingsonderdelen. Binnen de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen zijn er verschillende voorbereidingsprogramma’s tot masters mogelijk voor academisch gerichte bachelors. Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma. Je kan je hiervoor best informeren bij deze faculteit.

Minor Recht

Je kan vrij kiezen welke opleidingsonderdelen je uit deze minor wil opnemen. Je houdt zelf rekening met de begincompetenties per opleidingsonderdeel in de studiefiche vermeld. Studenten die in het bezit zijn van een academische bachelor Wijsbegeerte kunnen via het volgen van een voorbereidingsprogramma doorstromen naar de master Rechten. Het kan daarom interessant zijn om de keuze van opleidingsonderdelen af te stemmen op dit voorbereidingsprogramma. Het voorbereidingsprogramma tot de Master Rechten, kan je in de studiegids onder de faculteit Rechtsgeleerdheid raadplegen. Je informeert je hiervoor best ook bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Minor Wetenschappen

Binnen de minor wetenschappen kies je één van de vier modules: Natuurkunde, Biologie, Informatica of Wiskunde.

Natuurkunde

In de module kies je 30 studiepunten, waarvan 15 in het eerste jaar van je minor en 15 in het tweede jaar van je minor. De opleidingsonderdelen Fysica I en Fysica II (met referentie *) zijn plichtvakken.

Biologie

In de module kies je 30 studiepunten, waarvan 15 in het eerste jaar van je minor en 15 in het tweede jaar van je minor. De opleidingsonderdelen Biodiversiteit van dieren en Biodiversiteit van planten s.L. (met referentie *) zijn plichtvakken.

Informatica

De module Informatica bestaat uit 30 studiepunten, waarvan 15 in het eerste jaar van je minor en 15 in het tweede jaar van je minor.

Wiskunde

In de module kies je 30 studiepunten, waarvan 15 in het eerste jaar van je minor en 15 in het tweede jaar van je minor.

Minor Globalisering en diversiteit

Binnen deze minor ben je vrij om te bepalen welke opleidingsonderdelen je opneemt. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen niet opgenomen worden als men niet over de nodige begincompetenties beschikt. Kijk goed de begincompetenties van de afzonderlijke opleidingsonderdelen na. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen slechts tweejaarlijks aangeboden. Deze opleidingsonderdelen worden in de studiegids, in het academiejaar waarin ze niet gedoceerd worden, lichtgrijs gemarkeerd. Deze minor vormt een goede basis voor de aansluitende masteropleiding in Gender en diversiteit.

Minor Religiestudies

De minor Religie biedt vakken aan over alle door de Belgische Staat erkende erediensten en geeft inzicht in de wetenschappelijke studie van religie, naast filosofische en methodologische reflectie over het fenomeen religie. De minor speelt op deze manier in op maatschappelijke noden en bereidt voor op mogelijke wijzigingen in het middelbaar onderwijs. In de minor neem je het opleidingsonderdeel ‘Methoden en theorieën van religiestudies’ verplicht op en kies je minimaal 10 studiepunten met referentie k.