Curriculum samenstellen - programmawijzigingen

Educatieve master

Vanaf academiejaar 2019-2020 gaat de tweejarige Educatieve Master van start. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.

In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 SP van de component leraarschap uit de educatieve Master als keuzepakket in de voorafgaande Bachelor aangeboden kan worden. Dit kan reeds vanaf academiejaar ’18-’19. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de educatieve Masteropleiding.

Vanaf academiejaar 2018-2019 wordt er in elke bacheloropleiding (uitzondering: Toegepaste Taalkunde pas vanaf 2019-2020) de mogelijkheid geboden om een minor of profileringstraject ‘onderwijs’ op te nemen.

Afrikaanse talen en culturen

Archeologie

Geschiedenis

Kunstwetenschappen

Moraalwetenschappen

Oost-Europese talen en culturen

Oosterse talen en culturen

  • Bachelor
  • Master
    Academiejaar '18-'19 is het laatste jaar waarin de eenjarige master Oosterse Talen en Culturen afgewerkt kan worden. Nadien is het niet meer mogelijk om hierin in te schrijven en zal sowieso de overstap gemaakt moeten worden naar de tweejarige master

Taal- en letterkunde

Toegepaste taalkunde

Wijsbegeerte