Groepssessies


Online infosessie op donderdag 1 juli om 19u30 over hoe je je zomer kan organiseren, over de studievoortgangsmaatregelen, het leerkrediet, een GIT (geïndividualiseerd traject), bindende voorwaarde, … Neem deel door op donderdag om 19u30 stipt in te loggen via Teams: Deelnamelink.

Na de bekendmaking van de punten in tweede zittijd organiseren de trajectbegeleiders nog een aantal infosessies. Info volgt eind augustus.