Studeren aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Opleidingen

Faculteitsbibliotheek

De faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte beschikt over een unieke en uitgebreide collectie die het onderzoek en het onderwijs binnen de faculteit ondersteunt.  Breng hieronder een virtueel bezoek.

 

Meer informatie: www.ugent.be/lw/bibliotheek

Begeleiding

Monitoraat: studiebegeleiding

Als je volgend jaar aan je eerste jaar universiteit begint, dan zullen er heel wat nieuwe dingen op je afkomen en die kunnen best wel uitdagend zijn. Je zult misschien in een onbekende stad terechtkomen, op kot gaan, je wordt verantwoordelijk voor je eigen tijdsbesteding en je zult tegelijk veel nieuwe leerinhouden moeten verwerken. Om die overstap vlot te laten verlopen, kan je terecht bij je studiebegeleider.

Meer info: www.ugent.be/lw/studiebegeleiding 

Monitoraat: trajectbegeleiding 

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden je gedurende je volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpunten binnen onze faculteit voor wat betreft het ‘studievoortgangsproces’. 

Meer info: www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding 

Taaladvies

Als UGent-student kan je rekenen op een uitgebreid aanbod taalbegeleiding en –advies. Bij ‘Taalonthaal’ op campus Blandijn kan je terecht met specifieke taal- en schrijfvragen over papers in het Nederlands tijdens individuele begeleidingssessies en bij ‘©ENTER’ kan je terecht voor individuele taalondersteuning bij Engelstalige schrijftaken.

Meer info: www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies

Studentenparticipatie

StuArt is de facultaire studentenraad. De raad bestaat uit studentenvertegenwoordigers die de belangen van alle studenten aan onze faculteit verdedigen. Deze vertegenwoordigers maken deel uit van de verschillende opleidingscommissies, vakgroepraden en stuurgroepen van de faculteit.

Meer info: stuart.ugent.be

Studentenverenigingen

De faculteit in beeld

Onze studenten leiden jullie rond op campus Boekentoren en campus Mercator.

Op de beeldbank van de UGent vind je fotoalbums over de faculteit, het academisch gebeuren en het studentenleven.

Praktisch

Inschrijven

Een eerste inschrijving (nieuwe student) aan de UGent bestaat uit verschillende stappen:

  1. Voorinschrijving van thuis: online inschrijvingsaanvraag vanaf 1 maart
  2. Definitieve inschrijving: inschrijving online finaliseren in OASIS vanaf augustus 
  3. Eventueel vervolledigen van je curriculum

Meer info: www.ugent.be/inschrijven

Start academiejaar

Het academiejaar start op 26 september 2022. In de week voor de start van het academiejaar zijn er introductiemomenten voor de studenten van eerste bachelor. Meer informatie vind je begin september via de facultaire website.

Contact

Vind je niet alles wat je zoekt op deze pagina’s? 

Kom langs op de infodag op zaterdag 12 maart 2022 of op een van de andere infomomenten .