Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen

Voorstelling van de opleiding

De Universiteit Gent is de enige plek in België waar je een volledige opleiding Afrikaanse talen en culturen kunt volgen. Het is met andere woorden een unieke opleiding. Uniek omdat ze je het Afrikaanse continent leert te benaderen vanuit diverse invalshoeken: taalkundig, cultureel, historisch. Maar ook uniek omdat de opleiding je leert met een open en kritische geest naar de wereld en naar je eigen positie te kijken. Je zult cultuurverschillen beter kunnen kaderen en inzicht verwerven in niet-westerse manieren van denken en leven.

Cursusmateriaal

 

Lesopnames

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Afrikaanse talen en culturen. Ontdek hun verhaal in het filmpje hieronder.

 

Internationale ervaring

Binnen alle opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken. Via het Erasmusprogramma zijn vooral de uitwisselingen met Frankrijk (Parijs), Duitsland (Keulen en Bayreuth), Nederland (Leiden) en het Verenigd Koninkrijk (Londen) bijzonder geschikt voor de studenten Afrikaanse talen en culturen. Je kan er ook voor kiezen om in het derde bachelorjaar op Afrika-semester te gaan. Dit betekent dat je de kans krijgt om een volledig semester les te volgen en veldwerk uit te voeren aan een Afrikaanse universiteit. Concreet gaat het om universiteiten in Ethiopië, Kenia, Namibië, Oeganda, Tanzania en Zuid-Afrika. 

Meer informatie.

Alumni aan het woord

Lees enkele inspirerende getuigenissen van onze alumni.

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.

Welke vakken moet je in het secundair onderwijs gevolgd hebben?

Het is niet nodig om bepaalde vakken gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. Met elke studierichting (wiskunde, Latijn, moderne talen, wetenschappen ...) kan je terecht in de opleiding Afrikaanse talen en culturen.

Welke voorkennis is handig?

Handig is dat je een aantal vakken hebt gevolgd die je belangstelling voor fenomenen van culturele en sociale diversiteit (hier en in Afrika) hebben aangescherpt. Een basiskennis van grammaticale terminologie, zoals die onder meer in lessen Nederlands, Frans, Engels en/of Latijn aan bod komt, vergemakkelijkt het meevolgen van de taalvakken. Een basiskennis van het Frans en Engels is interessant, omdat veel van de artikels die je zult moeten lezen in het Frans of het Engels zijn.

Welke zijn de moeilijkste vakken in het eerste jaar?

In het eerste jaar ervaren studenten de vijf algemene opleidingsonderdelen als de moeilijkste. In de Afrika-specifieke vakken en ‘culturele antropologie’ stoppen eerstejaarsstudenten ook behoorlijk veel tijd en energie.

Waar moet je goed in zijn?

Je moet bereid zijn om kritisch na te denken: je eigen taal, cultuur en vooringenomenheid in vraag stellen. Bovendien moet je zelfstandig en regelmatig kunnen werken en goed problemen kunnen analyseren. Zeker de taalvakken moet je wekelijks bijhouden. Een goed taalgevoel is een aanrader.

Op welke manieren krijg je les

Het lesgeven varieert van klassieke hoorcolleges, hoewel die tot een minimum beperkt blijven, tot meer dialogische formats van lesgeven (werkcolleges, studentenpresentaties, enz.). In het multimedia-leslokaal van de opleiding wordt gebruik gemaakt van didactisch materiaal zoals audio-opnames en (etnografische) film. Je zal ook zelfstandig moeten werken: papers schrijven, projecten uitwerken en individueel onderzoek verrichten. Bij de taalvakken worden praktische oefeningen aangeboden in kleinere groepen.  

Hoeveel tijd moet je wekelijks voor de studie voorzien?

In het eerste jaar reken je best op  – inclusief de lesuren – minimaal 40 uur studiewerk. Dat betekent dat je naast de lessen nog minstens 20 uur besteedt aan zelfstudie, voorbereiding, groepswerken, lectuur en oefeningen.

Is er een stage?

Er is geen stage tijdens deze opleiding. Binnen bepaalde vakken worden er wel beperkte onderzoeksprojecten uitgevoerd. Dit onderzoek neemt vaak de vorm aan van linguïstisch of etnografisch veldwerk, ook in het kader van de bachelorproef of de masterproef. Ook binnen het Afrika-semester wordt verwacht dat je een kleine praktische proef uitvoert tijdens je verblijf aan een Afrikaanse universiteit en de resultaten ervan integreren in je bachelorproef. 

Zijn er brugprogramma’s?

Lees alles over het verkorte bachelorprogramma en het schakel-, en voorbereidingsprogramma tot de master African Studies. 

Contact

Kom langs op de infodag op zaterdag 12 maart 2022 of op een van de andere infomomenten .