Maxime Vervaet, interne auditeur bij de VUB

Na een eerder hobbelig parcours in de middelbare school en een verkenning van de ‘onderste trappen’ van het zogenaamde watervalsysteem richting BSO, kwam ik heel toevallig in aanraking met poëzie. Deze ontmoeting had een grote impact op mij, en ik besloot me in te schrijven in de kunsthumaniora. Tijdens het maken van mijn afstudeerscriptie over beeldende kunst op de kunsthumaniora merkte ik dat ik meer energie haalde uit het reflecteren over kunst dan uit het creatieve en praktische werk. Dit inzicht bracht me tot de keuze om kunstwetenschappen te gaan studeren. Het was niet zo evident om mijn familie daarvan te overtuigen, ik was de eerste die hoger onderwijs zou gaan volgen. Ondanks bescheiden verwachtingen, bleek  het eerste jaar toch wel mee te vallen: na een kleine tweede zit was ik voor alle vlakken geslaagd. Ik voelde me erg gelukkig in de opleiding kunstwetenschappen. Ik heb zonder twijfel de juiste keuze gemaakt, en zou opnieuw hetzelfde kiezen.

Ik voelde me erg gelukkig in de opleiding kunstwetenschappen. Ik heb zonder twijfel de juiste keuze gemaakt, en zou opnieuw hetzelfde kiezen.

Ik had op voorhand geen concrete verwachtingen over de opleiding, maar ik kon niet wachten om te beginnen studeren. Kunstwetenschappen is een fantastische opleiding, ik heb heel veel geleerd tijdens mijn jaren als student, en daaruit ook heel veel voldoening gehaald. Tijdens mijn opleiding heb ik altijd mijn passie kunnen volgen. Toen ik jong en zoekende was, vond ik troost en redding in kunst. Mijn eerste contacten met kunst zijn bepalend geweest voor wie ik later geworden ben. Wanneer ik in aanraking kwam met kunst of literatuur, begreep ik mezelf en de wereld rondom mij wat meer. Je weet als achttienjarige nog niet goed wie je zelf bent en wat je nodig hebt om te functioneren in de maatschappij. Kunstwetenschappen studeren heeft me op persoonlijk en professioneel vlak vooruitgeholpen door me kansen te geven om mezelf en de wereld rondom mij met andere ogen te bekijken, en door de verrijkende uitwisselingen met professoren en medestudenten.

Ik ben zelf niet erg artistiek aangelegd. Maar ik wilde wel mee helpen zorgen voor een omgeving waarin artiesten artiest kunnen zijn.

Ik heb mezelf altijd eerder in een meer zakelijke functie gezien: zelfs voor ik studeerde, keek ik daar naar uit. Ik ben zelf niet erg artistiek aangelegd. Maar ik wilde wel mee helpen zorgen voor een omgeving waarin artiesten artiest kunnen zijn. We hadden in de opleiding kunstwetenschappen een vak ‘kunstmanagement’ (*) en ik heb na het behalen van mijn universitair diploma nog een opleiding General Management aan de Vlerick Business School gevolgd. Terwijl sommige takken binnen de kunstwetenschappen een eerder reflectieve en beschouwende inslag hebben, heeft de managementsopleiding in Vlerick mijn praktische, meer “wereldse” kant aangescherpt. Ik heb vrij snel na het afstuderen een job gevonden.

Het verwerken van complexe informatie en kritisch bekijken van je bronnen is iets wat ik echt aangeleerd heb tijdens mijn opleiding kunstwetenschappen, net als het leren leggen van verbanden.

Ik had me voorgenomen om stages te doen zolang ik mijn droomjob nog niet had gevonden. Ik heb een maand stage gelopen in het museum van Elsene, en daarna ben bezoldigd stage gaan lopen in de Koninklijke Muntschouwburg. Na enkele maanden kwam er een vacature vrij en werd ik geselecteerd. Bij het operahuis Munt was ik als stagiair verantwoordelijk voor Europese subsidieprojecten, als medewerker was ik bezig met het beheer van overheidsopdrachten. In 2018 ben ik intern doorgeschoven naar een meer beleidsmatige functie binnen de Munt; het was mijn verantwoordelijkheid om de complexe regelgeving waaraan de Munt onderworpen is als biculturele federale instelling te vertalen naar policies en processen. Heel intellectueel uitdagend dus!

Na zeven fijne jaren in de Munt voelde ik dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging. Naast kunst hecht ik ook veel belang aan onderwijs en onderzoek. Zowel kunst als wetenschap en educatie zetten aan tot verwondering en het ontdekken van nieuwe inzichten. Ik werk nu aan de VUB als intern auditor: de gedroomde job voor mij. Elke audit is een soort van mini-thesis: op een beperkte tijd verdiep je je in één bepaald aspect of proces van de organisatie, om aanbevelingen te kunnen doen met het oog op risicobeheersing en optimalisatie. Dat is erg prikkelend, uitdagend en ik haal veel voldoening uit mijn werk. Het verwerken van complexe informatie en kritisch bekijken van je bronnen is iets wat ik echt aangeleerd heb tijdens mijn opleiding kunstwetenschappen, net als het leren leggen van verbanden.

Ik ben studentenvertegenwoordiger geweest in de faculteitsraad, en op Vlaams niveau. Het heeft me geholpen om na te denken over het beleid op langere termijn binnen een organisatie. Die ervaring is ook onmisbaar geweest voor mijn huidige en vorige jobs. Ik heb een heel ander profiel dan mijn directe collega’s, en ik kijk misschien anders naar de werkelijkheid dan zij. We moeten af van dat hokjesdenken, en meer mensen met verschillende ervaringen, uit verschillende functies en verschillende disciplines samenbrengen. Zo kan iedereen vanuit haar of zijn achtergrond bijdragen aan de beste oplossingen. Dat kan alleen maar een verrijking zijn.

(*) Het vak Kunstmanagement behoort niet meer tot het programma van de opleiding en werd vervangen door het vak ‘Kunstenbeleid en Museumkunde’.