Bachelor in de kunstwetenschappen

Voorstelling van de opleiding

Je bent geïnteresseerd in cultuur en kunst in al haar vormen. Je hebt een artistieke gevoeligheid, je bent nieuwsgierig, je wilt ‘kijken, horen en voelen’ hoe kunst werkt, je bent kritisch, je gaat op eigen initiatief naar musea, tentoonstellingen, theater, concerten, en architectuur en monumenten kunnen je boeien. In de opleiding kunstwetenschappen komen al die kunstvormen aan bod. Je zult de uitdaging aangaan om je te verdiepen in ontwikkelingen, theoretische achtergronden, methodes en je zult ook kennismaken met de praktijk via een stage. Het programma voorziet in een grote variatie aan leervormen die je zullen uitnodigen de nodige kennis op te doen en inzichten en vaardigheden te ontwikkelen en die je zullen wapenen om aan de slag te gaan. Je eigen interesses – beeldende kunst, architectuur, muziek, podiumkunsten – laten je toe een eigen parcours uit te stippelen en eigen klemtonen te leggen.

Cursusmateriaal

 

Lesopnames

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Kunstwetenschappen. Ontdek hun verhaal in de filmpjes hieronder.

Beeldende kunst

Muziek

Podiumkunsten

Internationale ervaring

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte krijgt iedereen de kans om tijdens zijn/haar studies naar het buitenland te gaan. Binnen alle opleidingen van de faculteit kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken.

Lees meer

Alumni aan het woord

Lees enkele inspirerende getuigenissen van onze alumni.

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.

Welke vakken moet je in het secundair onderwijs gevolgd hebben?

Het is niet nodig om bepaalde vakken gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. 

Welke voorkennis is handig?

Passieve kennis van het Frans, Engels en eventueel Duits is nodig voor een vlotte verwerking van de literatuur. Vertrouwdheid met de kunstvorm (Beeldende kunst en architectuur, Muziek, of Podium- en Mediale Kunsten) waarin je je wil specialiseren is meegenomen, maar zeker geen vereiste. Voor wie de major Muziek kiest (vanaf tweede bachelor), is een actieve kennis van de notenleer nuttig, maar ook geen noodzakelijke vereiste.

Welke zijn de moeilijkste vakken in het eerste jaar?

Alle eerstejaarsvakken zijn ‘moeilijk’ in die zin dat het om relatief grote hoeveelheden leerstof gaat, en kennisverwerving nog een belangrijk aspect is bij de toetsing. Veel vakken worden in het eerste jaar bovendien in grote groepen gedoceerd. Nadien worden de groepen kleiner.

Waar moet je goed in zijn?

Je moet logisch en kritisch kunnen denken, zelfstandig kunnen werken, een engagement aangaan voor je studies en een open blik hebben. De opleiding Kunstwetenschappen is een wetenschappelijke studie, geen beroepsopleiding tot ‘kunstenaar’. Het betreft het wetenschappelijk bestuderen van kunst in zijn diverse verschijningsvormen, waarbij men zich kan specialiseren in beeldende kunst en architectuur, podium- en mediakunst; of muziek.

Op welke manieren krijg je les?

In het eerste jaar krijg je nog vooral les in grote groepen (ca. 90 à 900 studenten). De voornaamste didactische werkvormen in eerste bachelor zijn dan ook hoorcolleges, die deels activerend worden ingevuld, en af en toe aangevuld worden met werkcolleges en begeleide zelfstudie. Ook verplichte excursies maken deel uit van het pakket. Naarmate de studie vordert, worden de groepen kleiner en worden dan ook in toenemende mate andere, meer activerende werkvormen gebruikt (werkcolleges, zelfstandig werk, microteaching enz.).

Hoeveel tijd moet je wekelijks voor de studie voorzien?

Ongeveer 35 à 45 uur moet je wekelijks voorzien voor je studie, al naargelang capaciteiten. Ook het bezoek aan musea, tentoonstellingen, concerten en theater- & dansvoorstellingen (‘buiten’ deze uren) wordt sterk aangemoedigd en geregeld ook verplicht.

Is er een stage?

In het derde bachelorjaar volg je een vrij omvangrijke stage van ca. 2 maanden (10 studiepunten). 

Zijn er brugprogramma’s?

Lees alles over het verkorte bachelorprogramma en het voorbereidingsprogramma tot de master Kunstwetenschappen.

Contact

Kom langs op de infodag op zaterdag 12 maart 2022 of op een van de andere infomomenten .