Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen

Voorstelling van de opleiding

De opleiding Oost-Europese talen en culturen aan de UGent, ook wel bekend als Slavistiek, is de enige academische opleiding Slavistiek in Vlaanderen. Het is een combinatie van een taal- en een cultuurstudie. Eerst en vooral leer je twee Oost-Europese talen: in het eerste semester begin je met Russisch en vanaf het tweede semester komt daar één Zuid-Slavische taal (Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars of Sloveens) bij. Later kun je er nog een derde taal bijnemen als je dat wenst (een tweede Zuid-Slavische taal, of Nieuwgrieks of Turks). De talen die je studeert zijn meteen ook de sleutels tot de Oost-Europese culturen waarvan je de literatuur, de (cultuur)geschiedenis en de maatschappij bestudeert. Je hebt geen speciale voorkennis nodig. Een bijzondere interesse voor talen is wel noodzakelijk, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Verder heb je een grote interesse voor literatuur, cultuur, geschiedenis en maatschappij en kun je je enthousiast inleven in andere culturen.

Cursusmateriaal

 

Lesopnames

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Oost-Europese talen en culturen. Ontdek hun verhaal in de filmpjes hieronder.

 

Internationale ervaring

Binnen alle opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken. Je kan er ook voor kiezen om in het derde jaar een volledig semester door te brengen aan een universiteit in Rusland, een Zuid-Slavisch land of een gebied waar Russisch / een Zuid-Slavische taal dominant is. Meer informatie.

Daarnaast werkt de opleiding actief mee aan een winter-, lente- en zomerschool die aan het Europees Instituut in Otzenhausen worden georganiseerd. 

  • Op zaterdag 13 maart kan je tussen 11.30 u. en 12 u. en tussen 14 u. en 14.30 u. chatten met medewerkers van het International Office. Bekijk het volledige schema. 

Alumni aan het woord

Lees enkele inspirerende getuigenissen van onze alumni.

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.


Het is niet nodig om bepaalde vakken gevolgd te hebben in het secundair onderwijs, maar het helpt wel als talen in het secundair onderwijs een belangrijk deel van je vakkenpakket uitmaakten.


Vertrouwdheid met om het even welke taal met naamvallen (zoals Latijn en Grieks, maar ook Duits) is een voordeel, maar zeker geen vereiste.


Naast de ‘algemene vakken’ zijn vooral Russisch en de tweede Zuid-Slavische taal (Bulgaars of Bosnisch-Kroatisch-Servisch of Sloveens) de moeilijkste vakken.


Zoals voor elke universitaire studie moet je de nodige discipline kunnen opbrengen om regelmatig te studeren; motivatie en inzet zijn onmisbaar. Meer specifiek zijn aanleg voor talen en belangstelling voor de cultuur (literatuur, geschiedenis, actualiteit, …) van de Slavische wereld belangrijke troeven.


Naast hoorcolleges en werkcolleges wordt gebruik gemaakt van de pc-klas. Verder is zelfwerkzaamheid (het maken van voorbereidingen, taken en papers) belangrijk.


Reken op ca. 40 uur per week, lessen inbegrepen. De studie van talen vraagt om regelmatige studie.  


In de master kan je een stage volgen (keuzevak).  Er zijn stageplaatsen in binnen- en buitenland.

Contact

Kom langs op een van de infomomenten of contacteer de opleiding via .

www.slavistiek.ugent.be