Bachelor in de Oosterse talen en culturen

Voorstelling van de opleiding

Sta je open voor andere culturen? Wil je graag het fijne weten over China, India, Japan of de Arabische landen? Ben je nieuwsgierig naar andere religies en denkwijzen, en verleg je graag je grenzen? Wil je de Aziatische bedrijfswereld beter leren kennen? Dan is de opleiding Oosterse talen en culturen je thuishaven. Hier begint een verkenning van het Oosten in al haar diversiteit. Voor de  wereld van vandaag is het van groot belang dat we mensen uit andere culturen leren begrijpen, respecteren en waarderen. De opleiding Oosterse talen en culturen wil mensen vormen die een brug kunnen slaan tussen Oost en West. Er is geen speciale voorkennis vereist, enkel een bijzondere aanleg voor talen aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Uiteraard heb je een grote interesse voor geschiedenis en maatschappij, en kun je je enthousiast inleven in andere culturen.

Cursusmateriaal

Algemene vakken in Ba1

Arabistiek en islamkunde

China

India

Japan

Lesopnames

Algemene vakken

Arabistiek en islamkunde

China

India

Japan

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Oosterse talen en culturen. Ontdek hun verhaal in de filmpjes hieronder.

Arabistiek en islamkunde

China 

India

Japan

Internationale ervaring

Binnen alle opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken. De meeste studenten Oosterse talen en culturen kiezen ervoor om in het derde bachelorjaar een semester door te brengen aan een universiteit in de regio die ze bestuderen.

In de master heb je opnieuw de mogelijkheid om een volledig semester tot zelfs een heel jaar door te brengen in het buitenland. 

Lees meer

Bekijk sfeerbeelden van het China-semester

Alumni aan het woord

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.

Welke vakken moet je in het secundair onderwijs gevolgd hebben?

Het is niet nodig om bepaalde vakken gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. 

Welke voorkennis is handig?

Er is geen voorkennis van de te studeren talen vereist, dus de start is gelijk voor iedereen. Vertrouwdheid met grammatica en grammaticale termen, ook van een volledig andere taal, is een voordeel.

Welke zijn de moeilijkste vakken in het eerste jaar?

De taalvakken zijn de meest arbeidsintensieve vakken doorheen het jaar. Het studeren van een nieuwe taal vraagt regelmaat en constante inzet. Dat betekent dat er gewerkt moet worden vanaf dag één. Zo ben je ook aan het einde van het semester  al voor de blok in grote mate voorbereid op het eindexamen. Naast de taalvakken volg je cultuurvakken die vrij nieuw kunnen zijn en regelmatige studie vereisen. Struikelblok in het eerste jaar zijn vaak de ‘algemene vakken’ waarvoor ondersteuning voorhanden is bij de studiebegeleiding.

Waar moet je goed in zijn?

Vooral persoonlijke inzet en motivatie zijn onmisbaar. Ook aanleg voor de studie van en inzicht in talen is belangrijk.

Op welke manieren krijg je les?

De studenten werken steeds interactief mee. Heel wat tijd gaat ook naar persoonlijke taken: de zelfstandige lectuur van teksten, het schrijven van papers enz.  (met de nodige ondersteuning). Talen worden intensief begeleid.

Hoeveel tijd moet je wekelijks voor de studie voorzien?

Reken op ca. 40 uur per week, lessen inbegrepen. Voor de talen ben je ca. 12 uur bezig met de voorbereiding en het instuderen van de woordenschat.  

Is er een stage?

Tijdens de tweejarige master volg je een uitgebreide en verplichte stage, eventueel ook in de regio die je bestudeert.

Zijn er brugprogramma’s?

Neen, er is geen verkort bachelorprogramma of schakel- of voorbereidingsprogramma tot de master Oosterse talen en culturen.

Contact

Kom langs op de infodag op zaterdag 12 maart 2022 of op een van de andere infomomenten .