Bachelor in de wijsbegeerte en bachelor in de moraalwetenschappen

Voorstelling van de opleiding

De opleiding wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken met betrekking tot de mens, de maatschappij en de wereld. In die reflectie nemen de vraagstellingen en antwoorden geformuleerd vanuit mens- en natuurwetenschappen een belangrijke plaats in. De opleiding moraalwetenschappen onderscheidt zich van de wijsbegeerte doordat ze een meer bijzonder domein bestrijkt. Die studie betreft het wijsgerige, menswetenschappelijke en moraalwetenschappelijke onderzoek van het morele verschijnsel.

Cursusmateriaal

 

Lesopnames uit Ba1

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen. Ontdek hun verhaal in de filmpjes hieronder.

Wijsbegeerte 

Moraalwetenschappen

Internationale ervaring

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte krijgt iedereen de kans om tijdens zijn/haar studies naar het buitenland te gaan. Binnen alle opleidingen van de faculteit kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken.

Lees meer

Alumni aan het woord

 Lees enkele inspirerende getuigenissen van onze alumni.

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.

Wat is het verschil tussen de opleiding Wijsbegeerte en de opleiding Moraalwetenschappen?

De opleiding Wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken met betrekking tot de mens, de maatschappij en de wereld. In die reflectie nemen de vraagstellingen en antwoorden geformuleerd vanuit mens- en natuurwetenschappen een belangrijke plaats in. De opleiding moraalwetenschappen onderscheidt zich van de wijsbegeerte doordat ze een meer bijzonder domein bestrijkt. Die studie betreft het wijsgerige, menswetenschappelijke en moraalwetenschappelijke onderzoek van het morele verschijnsel.

Welke vakken moet je in het secundair onderwijs gevolgd hebben?

Het is niet nodig om bepaalde vakken gevolgd te hebben in het secundair onderwijs.

Welke voorkennis is handig?

Vertrouwdheid met vakken die een beeld geven van de vraagstukken die in de wijsbegeerte worden behandeld zoals bv. niet-confessionele zedenleer, geschiedenis en literatuur zijn een voordeel.

Welke zijn de moeilijkste vakken in het eerste jaar?

In het eerste jaar ervaren studenten de vijf algemene opleidingsonderdelen en het vak ‘Logica’ als moeilijk.

Waar moet je goed in zijn?

De opleiding in de wijsbegeerte of moraalwetenschappen vereist heel wat zelfstandig werk. Dat houdt in dat je zelf veel lectuur verwerkt, teksten en situaties kritisch analyseert, en eigen visies ontwikkelt.

Op welke manieren krijg je les?

De voornaamste didactische werkvormen zijn hoorcolleges en werkcolleges.

Hoeveel tijd moet je wekelijks voor de studie voorzien?

Het is aangewezen om van bij de aanvang van het academiejaar dagelijks aan studiewerk te doen (cursussen lezen, teksten, boeken,…). Reken op ongeveer 40u per week, lessen inbegrepen.

Is er een stage?

Er is geen stage binnen de opleidingen Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.
Wie toch graag werkervaring opdoet tijdens de opleiding, kan op begeleiding rekenen bij een vrijwillige stage (extra-curriculair).

Zijn er brugprogramma’s?

Lees alles over de verkorte bachelorprogramma’s tot master in de Wijsbegeerte en master in de Moraalwetenschappen.

Contact

Kom langs op de infodag op zaterdag 12 maart 2022 of op een van de andere infomomenten .