Bachelor-en Masterproef suggesties Louis Schreel

 • Fenomenologie
  • fenomenologische psychologie
  • fenomenologie en gezondheidszorg (psychopathologie, eetstoornissen)
  • fenomenologische esthetica
  • epistemologische thema's in de interactie tussen fenomenologie en cognitiewetenschappen
 • Procesfilosofie (Deleuze, Bergson, Simondon, Leibniz)
  • het concept van "effortless action" zoals het teruggaat op de Zhuangzi en het Taoïsme (wu wei) en opduikt bij Meister Eckhart (gelatenheid, het leeg gemoed)
  • Nietzsche (amor fati)
  • Bergson (intuïtie)
  • Deleuze (individuatie)
  • de psychologie van Csikszentmihalyi (autotelische ervaring of "flow")
 • Ethische en cultuurfilosofische thema's rond voeding en dieet
  • lichaamsbeeld in onze cultuur
  • gezondheid als ethisch ideaal
  • schoonheid als ethisch ideaal (Heather Widdows)
  • de band tussen metabolisme en emotie
  • cognitie en psychopathologie
  • therapie-cultuur (Frank Furedi)
  • voeding en duurzaamheid
  • ethische thema's rond quantified self & personalized medicine.