Uitwerken en schrijven van beleidsteksten (info in Dutch)

Content information

Starting level:

Vertrouwd zijn met de principes van lezersgericht schrijven: aanpassing van de tekst aan het doel, de lezer en de inhoud.

Objective:

De deelnemers kunnen

  • de schrijfopdracht correct analyseren en formuleren
  • een tekstschema voor een beleidstekst opstellen
  • een solide centrale vraag formuleren
  • argumenten verzamelen om de centrale vraag te onderbouwen
  • een betoog opbouwen zodat het voor de lezer logisch geordend is
  • overtuigende conclusies en aanbevelingen formuleren
  • de schrijfstijl aanpassen aan de lezer
  • beleidsteksten gedetailleerd en kritisch analyseren en suggesties voor verbeteringen geven

Content:

Organisaties voeren een beleid om problemen te voorkomen, te verminderen of op te lossen. Daarbij spelen beleidsadviezen een belangrijke rol. Een goed beargumenteerde beleidstekst geeft een beleidsmaker een duidelijke basis om een weloverwogen besluit te nemen. Zo’n advies uitschrijven is geen gemakkelijke taak en vraagt dus om een stap-voor-stap-benadering. Zaken die men daarvoor nodig heeft, zijn onder andere: een heldere schrijfopdracht, een gedegen probleemanalyse, een logisch opgebouwd betoog, een schrijfstijl die past bij de lezers van het advies en een functionele vormgeving.

Het accent van deze opleiding ligt op het actief oefenen en verbeteren van uw eigen beleidsteksten. De opleiding is interactief en is zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Om de nodige vaardigheden te oefenen, werken we met door de deelnemers zelf ingestuurde beleidsteksten. De helft van de lestijd wordt immers gebruikt om de technieken in de praktijk te brengen en concrete teksten van deelnemers te verbeteren.

Useful information

This module is only organized by request, which has the advantage that we can offer the utmost flexibility, in terms of both content and practical arrangements. The content of the course is personalized in mutual consultation and adjusted to the context of your company, thus perfectly fitting your needs and wishes. Moreover, we schedule the course at the time and location that suits you best, of course taking into account the availability of the teacher.

Should you be interested in exclusively arranging this module for you and your employees, please contact Elke Weylandt  () for a non-binding offer.