Oriëntatietest Nederlands voor Anderstaligen vanaf 4/9/2018 steeds 's namiddags

(28-08-2018)

De oriëntatietest Nederlands voor Anderstaligen zal vanaf dinsdag 4 september 2018 steeds in de namiddag plaatsvinden (om 13.00 uur) en niet langer in de voormiddag.