Algemene Methodologie voor Franstalige leerkrachten M.O.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: C1

Doelstelling:
De stage heeft als doel de methodologische competenties van de cursisten verder te ontwikkelen en te perfectioneren met een aantal technieken die de cursisten toelaat de verworven talenkennis en inzichten later ook in de eigen lessen toe te passen. Bij alle activiteiten wordt de link gelegd naar mogelijke toepassingen in de lespraktijk en dit op verschillende niveaus en via verschillende kanalen (teksten, audio- en videomateriaal en online hulpmiddelen). Op die manier krijgt elke deelnemer middelen aangereikt om de interactie in de eigen klas dynamisch, motiverend en met aandacht voor nieuwe technologieën te laten verlopen. Enkele thema’s die daarbij aan bod komen zijn blended learning, gebruik van authentiek materiaal, verzelfstandiging van de leerder, enz. Door de aangeboden culturele activiteiten zorgt de stage bovendien voor een verdieping in de culturele component van het Nederlands. Ook het contact met moedertaalsprekers zorgt voor een beter inzicht in de taal en de omgeving.

Inhoud:
Als lesgever Nederlands kan het aangenaam en verrijkend zijn je af en toe eens onder te dompelen in de taal en cultuur die je zelf moet onderwijzen. Een stage met intensief taalbad Nederlands biedt die mogelijkheid. Naast taalgerichte activiteiten (praktijkoefeningen Nederlands) is er in deze stage ook aandacht voor cultuur (leven in Vlaanderen) en didactische toepassingen (mogelijke verwerkingsoefeningen op verschillende taalniveaus en doelgroepen). Op die manier krijgt elke deelnemer middelen aangereikt om de interactie in de eigen klas dynamisch en motiverend te laten verlopen. De thema's, teksten, taalgebruiksituaties zijn zo gekozen dat ze ook voor de eigen lespraktijk nuttig kunnen zijn.

De cursus focust op taal als een instrument van communicatief handelen. Er is aandacht voor taalgebruiksituaties en de taalhandelingen of functies die ermee verband houden. Bij alle activiteiten wordt de link gelegd naar mogelijke toepassingen in de lespraktijk en dit op verschillende niveaus en via verschillende kanalen (teksten, audio- en videomateriaal en online hulpmiddelen).

Een aantal voorbeelden van thema’s die in de lessen aan bod komen:

  • Muziek in de klas
  • Webquests
  • Films en filmpjes
  • Spelletjes
  • Kranten in de klas

Er wordt een dagvullend programma voorzien: ook ‘s middags en ’s avonds zijn er activiteiten gepland waarbij het Nederlands de voertaal is.

  • Rondleiding in Gent met ontvangst op het stadhuis
  • Lezing over de Nederlandse taal
  • Lezing over Vlaanderen
  • Muziekavond
  • Filmavond

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().