Arabisch in de zorg

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Beginnersniveau

Doelstelling:

De ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden vindt meestal plaats in het publieke veld, zoals in de zorgsector. Dit is tevens de plek waar zich de meeste vraagstukken voordoen. Godsdienst, zoals de islam, kan bij professionals in de hulpverlening tot vraagstukken leiden. 

In de multiculturele huisartenpraktijk spreek je over besnijdenis, maagdelijkheid, handicap, orgaandonatie, ziek zijn in de ramadan, euthanasie en abortus, homoseksualiteit, gender, magie en het boze oog.

Dilemma's kunnen in eerste instantie onoplosbaar lijken, omdat moslimcliënten aangeven dat zij hun denken en handelen willen baseren op wat het geloof voorschrijft, of de islam als een cultuur en identiteit willen beleven.

De opleiding is bedoeld voor professionals die behoefte hebben aan handvaten waarmee zij de kwaliteit van hun hulpverlening kunnen verbeteren, om zo effectiever in te spelen op ethische kwesties van moslims die zich hier in verschillende fasen van transitie bevinden.

Inhoud:

Een derde van de les behandelt het culturele luik. De rest van de tijd bestaat uit rollenspel waarin we eenvoudig survival Arabisch voor beginners trainen, toegepast op een verpleegkundige of medische context.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().