English @ work: Phone and talk

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

ASO eindtermen Engels.
U neemt deel aan een korte zelftest op de website van het UCT die u toelaat een correcte inschatting van uw niveau te maken en u doorverwijst naar de modules van “English@Work” of “Business English”.

Doelstelling:

Deze cursus verbetert uw taalkennis en leert u correct te communiceren binnen een bedrijfscontext. Aan de hand van authentiek geluids- en beeldmateriaal verdiept u uw kennis van formeel taalgebruik.

Inhoud:

Op het einde van de module kunt u vertellen of de gevraagde gesprekspartner al dan niet beschikbaar is, mensen doorverbinden, afspraken regelen, … U kunt uw Engels bovendien aanpassen aan formele en informele situaties. Kortom, u kunt vlot overweg met het courante telefoonjargon. Door de verschillende spreek- en luisteroefeningen verrijkt u ook uw woordenschat in bedrijfsspecifieke contexten.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().