¿Puedo Ayudarle? 2

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

U heeft reeds een basiscursus Spaans gevolgd die u toelaat eenvoudige informatieve gesprekken in het Spaans te voeren. U kan eenvoudige vragen stellen en op deze vragen antwoorden zolang ze vertrouwde onderwerpen behandelen. Zowel bij het spreken als bij het schrijven gebruikt u steeds korte, eenvoudige zinnen en uw kennis beperkt zich hierbij voornamelijk tot vertrouwde basiszinnen en het gebruik van de tegenwoordige tijd. U verstaat Spaanstaligen enkel als ze heel traag en duidelijk spreken.

Door middel van deze multiple choice test (65Kb) krijgt u een idee van uw kennisniveau.

Doelstelling:

De deelnemers kunnen

  • het Spaans gebruiken voor academische en professionele doelen
  • zich mondeling uit de slag trekken in de meeste frequente werksituaties
  • zonder problemen telefonisch informatie uitwisselen
  • instructies en memo’s schrijven of notities nemen ter voorbereiding van bv. een verslag
  • eenvoudige, formele e-mails/brieven schrijven

Inhoud: 

Een aantal concrete taalhandelingen die aan bod komen in deze cursus :

  • informatie vragen en geven
  • afspraken regelen
  • een reservatie maken

Alle aandacht gaat naar de versterking van de meest relevante vaardigheden, een uitbreiding van de woordenschat en de functionele grammatica. Aan de hand van authentiek geluidsmateriaal verdiept u tevens uw kennis van formeel en zakelijk taalgebruik en verwerft u de nodige structuren en attitudes die u toelaten om met Spaanstalige sprekers in contact te komen en hen zelfs onvoorbereid in hun moedertaal verder te helpen. U verrijkt uw woordenschat door de verschillende spreek- en luisteroefeningen. U krijgt bovendien de ruimte en de tijd om alles grondig in te oefenen, en dit zoveel mogelijk op een interactieve manier.

Begintest: Ja

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().