Taalbad Nederlands voor elk type lesgever

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: B2

Inhoud:

Voor alle lessen en activiteiten is het Nederlands de voertaal. Op die manier krijgen de cursisten tijdens deze stage ook een voltijds taalbad. Er wordt vooral gefocust op een vlotter mondeling taalgebruik door allerlei uitgebreide spreekoefeningen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verfijning van de uitspraak. Het opbouwen van voldoende zelfvertrouwen is hierbij belangrijk. Daarnaast wordt er specifiek ingegaan op moeilijkheden die Franstaligen (kunnen) ondervinden bij het gebruik van het Nederlands. Een aantal grammaticale items worden in detail behandeld. Daarnaast staat ook een uitbreiding van de woordenschat op het programma.

Het belang van strategische vaardigheden komt tot uiting in het leerproces zelf: de cursisten leren strategieën toepassen die het omgaan met het Nederlands vergemakkelijken: b.v. compensatiestrategieën (b.v. betekenis afleiden uit context, het gebruik van omschrijvingen) en leerstrategieën (b.v. je eigen progressie evalueren). Bij verschillende lessen wordt ook ingegaan op de toepassingen van de oefeningen en taken in de eigen onderwijspraktijk. De thema's, teksten, taalgebruiksituaties zijn immers zo gekozen dat ze ook voor de eigen lespraktijk nuttig kunnen zijn.

Het gebruik van de talenpracticumfaciliteiten waarover het UCT beschikt biedt bijkomende mogelijkheden voor differentiëring (iedereen werkt op zijn/haar eigen tempo, met individuele begeleiding door de docent), self-assessment (wat zijn mijn zwakke punten en hoe kan ik eraan werken? b.v. specifieke uitspraakoefeningen) en verwerkingsopdrachten op verschillende niveaus (digitaal leerplatform met online verbinding voor b.v. koppelen van authentiek materiaal aan bepaalde taalvaardigheden).

Ook het verblijf in een Vlaamse stad en de culturele activiteiten (lezingen, workshops, rondleidingen) dragen bij tot een verdieping van de taalkennis. Niet alleen in de lesmomenten is het Nederlands de voertaal; ook 's avonds worden er activiteiten gepland waarbij herhaling en verdieping van de taalvaardigheid als vanzelf tot stand kan komen.

Thema’s die in de taallessen aan bod komen:

  • Spreekwoorden en uitdrukkingen
  • Rollenspelen
  • partikels

Didactische thema’s die behandeld worden zijn onder andere:

  • Werken met authentiek materiaal
  • Films en filmpjes
  • Digitale oefeningen in leerpaden

Begintest: Neen

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().