Uitwerken en schrijven van beleidsteksten

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

Vertrouwd zijn met de principes van lezersgericht schrijven: aanpassing van de tekst aan het doel, de lezer en de inhoud.

Doelstelling:

De deelnemers kunnen

  • de schrijfopdracht correct analyseren en formuleren
  • een tekstschema voor een beleidstekst opstellen
  • een solide centrale vraag formuleren
  • argumenten verzamelen om de centrale vraag te onderbouwen
  • een betoog opbouwen zodat het voor de lezer logisch geordend is
  • overtuigende conclusies en aanbevelingen formuleren
  • de schrijfstijl aanpassen aan de lezer
  • beleidsteksten gedetailleerd en kritisch analyseren en suggesties voor verbeteringen geven

Inhoud:

Organisaties voeren een beleid om problemen te voorkomen, te verminderen of op te lossen. Daarbij spelen beleidsadviezen een belangrijke rol. Een goed beargumenteerde beleidstekst geeft een beleidsmaker een duidelijke basis om een weloverwogen besluit te nemen. Zo’n advies uitschrijven is geen gemakkelijke taak en vraagt dus om een stap-voor-stap-benadering. Zaken die men daarvoor nodig heeft, zijn onder andere: een heldere schrijfopdracht, een gedegen probleemanalyse, een logisch opgebouwd betoog, een schrijfstijl die past bij de lezers van het advies en een functionele vormgeving.

Het accent van deze opleiding ligt op het actief oefenen en verbeteren van uw eigen beleidsteksten. De opleiding is interactief en is zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Om de nodige vaardigheden te oefenen, werken we met door de deelnemers zelf ingestuurde beleidsteksten. De helft van de lestijd wordt immers gebruikt om de technieken in de praktijk te brengen en concrete teksten van deelnemers te verbeteren.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().