Survival Arabisch B

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U volgde met succes Survival Arabisch A of u legt de oriëntatietest af in de eerste les. U herkent de verbonden en geïsoleerde letters van het Arabisch alfabet. U kunt eenvoudige en vertrouwde basiswoorden schrijven, op een langzaam tempo en mits ondersteuning, en vertrouwde woorden herkennen in niet-gevocaliseerd schriftbeeld. U kunt zich eenvoudig redden bij een begroeting, een ontmoeting, een bezoek, een bestelling voor een drankje. U kunt de weg vragen naar een openbaar gebouw; uw familie en collega's eenvoudig voorstellen. U kent enkele basiswerkwoorden in de tegenwoordige tijd enkelvoud, de assimilatie van het lidwoord, een eenvoudige negatieve en affirmatieve en vragende zin, het achtervoegsel in bezittelijk gebruik (zonder naamval). U herkent het genus van de naamwoorden.

Doelstelling: Als u op zoek bent naar interactieve lessen met als doel op een zo kort mogelijke tijd uw basiskennis van het gesproken Arabisch verder uit te diepen, dan bent u bij het UCT aan het juiste adres.

Inhoud: U leert korte gesprekken voeren over algemene thema's zoals huis en huisraad, beroepen, landen en hoofdsteden, douane, theevisite, ziekte, studie, werk. U werkt telkens vanuit communicatieve handelingen zoals zichzelf voorstellen, contactgegevens uitwisselen, een verlangen uitdrukken, bedanken en weigeren, een aan- of afwezigheid formuleren, dingen aanbieden, iemand de groeten overmaken, tellen, iets vragen of bestellen, een defect in de hotelkamer formuleren. U kunt op overlevingsniveau sociaal functioneren in onthaalsituaties, ruimtelijke oriëntering, nutsvoorzieningen, afspraken en regelingen, officiële instanties, werk. U raakt meer vertrouwd met de structuur van de tegenwoordige tijd enkelvoud van de basisvorm en met enkele courante zwakke werkwoorden. U gebruikt de ontkenning van de naamwoordelijke zin in de tegenwoordige tijd, het intern en extern meervoud van de zelfstandige naamwoorden, enkele courante adjectieven en de nisba, het meervoud van de persoonlijke voornaamwoorden, het aanwijzend voornaamwoord enkelvoud in zelfstandig en bijvoeglijk gebruik, het persoonlijk suffix als persoonlijk voornaamwoord, voorzetsels, tijdsbepalingen. U leert geen hoogdravend, klassiek Arabisch, maar praktische communicatie die een beginner helpt om te overleven met de taal. De cursus kiest daarom voor vereenvoudigd standaard Arabisch dat openstaat naar de gesproken tussentalen, vooral uit de Levant.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : AraB

Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: AA

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: A1

Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2,5

Voor wie?: Iedereen