Survival Arabisch C

Rooster

Eerste semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie


Vereiste voorkennis:

1. U volgde met succes Survival Arabisch B of u legt de oriëntatietest af in de eerste les.

2. Ofwel spreekt u een Arabische streektaal (Marokkaans, Egyptisch, Levant), bent u vertrouwd met enkele basisprincipes uit het standaard Arabisch en kent u het Arabisch alfabet.

3. Ofwel hebt u ooit Arabisch gestudeerd en wilt uw kennis opnieuw opfrissen, vooral voor praktische situaties.

U kent en herkent de verbonden en geïsoleerde letters van het Arabisch alfabet.

U kunt eenvoudige en vertrouwde basiswoorden schrijven, op een langzaam tempo en mits ondersteuning, en vertrouwde woorden herkennen in niet-gevocaliseerd schriftbeeld.

U gebruikt het bezittelijk achtervoegsel bij de naamwoorden zonder naamval (bv. ummak) en het genus van de naamwoorden.

U kunt het lidwoord goed uitspreken, een eenvoudige negatieve en affirmatieve en vragende zin bouwen, enkele basiswerkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd enkelvoud.

U gebruikt de ontkenning van de naamwoordelijke zin in de tegenwoordige tijd (miš/laysa/mā šî), het extern meervoud van de zelfstandige naamwoorden, enkele courante adjectieven en de nisba in enkelvoud en meervoud, de persoonlijke voornaamwoorden in enkelvoud en meervoud, het aanwijzend voornaamwoord enkelvoud in zelfstandig en bijvoeglijk gebruik, het persoonlijk suffix als persoonlijk voornaamwoord (bv. ašūfak), courante voorzetsels en tijdsbepalingen (veel, dikwijls, soms,…)

U kent een basiswoordenschat uit de contexten van Survival Arabisch A en B, zowel gesproken als geschreven. Er is een basiswoordenlijst voorhanden.


Doelstelling:

Als u op zoek bent naar interactieve lessen met als doel op een zo kort mogelijke tijd uw basiskennis van het gesproken Arabisch verder uit te diepen, dan bent u bij het UCT aan het juiste adres.


Inhoud:

U leert praktische communicatie die een beginner helpt om te overleven met de taal. De cursus kiest daarom voor vereenvoudigd standaard Arabisch dat openstaat naar de gesproken tussentalen, vooral uit de Levant. Grammatica staat in functie van de communicatieve doelen.

Module C heeft drie contextuele doelen:

  • een student voorbereiden op een intakegesprek voor een zomercursus Arabisch in de Arabische wereld
  • een uitgebreide woordenschat opbouwen omtrent Arabisch eten en drinken
  • medische klachten kunnen verwoorden bij een doktersbezoek

U werkt telkens vanuit communicatieve handelingen zoals informeel kennis maken, overleven met een cultuurshock, talenstudie, uitgaan, identiteitscontrole, uitnodigen, gevoelens verwoorden, bevestigen en afwijzen, het openbaar vervoer nemen, eten en drinken in de Arabische wereld, een voorkeur uitdrukken, een probleem en een klacht formuleren, de klok lezen, spreken over de agenda, een arts zoeken en bezoeken.

Na deze modules kent u de structuur van de tegenwoordige tijd enkelvoud en meervoud, kunt u de tweede en vijfde vorm van de afgeleide werkwoorden herkennen en gebruikt u enkele courante zwakke werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

U leert het intern en extern meervoud van de geziene naamwoorden, enkele courante adjectieven en de nisba, het meervoud van de persoonlijke voornaamwoorden, courante connectoren, de overeenkomst van het werkwoord met het onderwerp, het actief deelwoord (participium) en de imperatief.

De evaluatie gebeurt vanuit een geïntegreerde taaltaak en een portfolio, zowel mondeling als schriftelijk.
Geïnteresseerden worden begeleid met extra-oefeningen.

Begintest: ja

Administratief

Cursusafkorting : AraC
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: A2

Aantal lesuren : 30

Periode: 1e sem.

Uren per week : 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen