Praktisch Duits 4

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

  • U kunt een argumentatief gesprek over een vertrouwd onderwerp voeren en een korte presentatie over een vertrouwd onderwerp geven, zij het met fouten.
  • U kunt een eenvoudige tekst schrijven, zoals bv. een formele of een informele brief, zij het met fouten
  • U kunt de hoofdinformatie begrijpen van een gesproken tekst, bv. het nieuws.
  • U kunt een geschreven tekst over een vertrouwd onderwerp begrijpen en de hoofdpunten uit een tekst over een onbekend onderwerp achterhalen.
  • U bent vertrouwd met de volgende hoofdpunten van de basisgrammatica: naamvallen en hun functies, verbuiging van de adjectieven, tegenwoordige tijd en verleden tijden van de werkwoorden, Konjunktiv II.
  • U legt een oriëntatietest af in de eerste les.

Doelstelling: Zie "Inhoud"

Inhoud:
In deze cursus staan de communicatievaardigheden centraal: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het vrij spreken. Als basis hiervoor dient de grammatica en woordenschat die in de twee voorafgaande niveaus verworven zijn. Aan de hand van actuele onderwerpen en thema's uit de persoonlijke en de werksfeer worden de vaardigheden ingeoefend en worden bepaalde grammaticale items herhaald en uitgediept.

Thema's zijn o.a.: (omgaan met) taal, plaatsen met een geschiedkundig / maatschappelijk interessante achtergrond, de werksfeer, media, gezond leven, mobiliteit...

Grammaticale items waar bijzondere aandacht naar uitgaat: zinsbouw en verscheidene zinsconnectoren, passief en constructies met Partizipien

Qua woordenschat ligt de focus op het uitbreiden van de basiswoordenschat met idiomatische wendingen. "Valse vrienden" ontmaskeren blijft natuurlijk ook een belangrijk onderwerp.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : PD4

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Mededeling:
Als u zich graag al een idee wil vormen van uw kennis van het Duits, kan u dat bijvoorbeeld doen op Sprachtest.de.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Krijgsman, Arjan: Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits
- Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt-Verlag
- Langenscheidt Taschenwörterbuch Niederländisch-Deutsch, München: Langenscheidt-Verlag
- Lodder, H.G. (2004): Basisgrammatica Duits, Bussum: Coutinho

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B2

Aantal lesuren : 30

Periode: elk sem.

Uren per week : 1 x 2 of/or 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen