Deutsch im Beruf

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U beschikt over een basiskennis Duits.

Doelstelling: In deze cursus verwerft u de nodige basiskennis en het zelfvertrouwen om in de meest voorkomende informatieve en klantgerichte communicatiesituaties in het Duits te kunnen functioneren. De mondelinge taalvaardigheid staat centraal en wordt aan de hand van modeldialogen en woordenlijsten systematisch opgebouwd. In de schrijfmodule leert u de gebruikelijke vaste formules en begrippen voor de verschillende types van zakenbrieven.

Inhoud: Volgende items van zakelijke communicatie in het Duits komen aan bod:

  • zakelijke contacten leggen
  • klanten ontvangen
  • product- en bedrijfspresentaties geven
  • telefonische informatie inwinnen en verschaffen
  • reservaties uitvoeren
  • zakelijke brieven begrijpen en schrijven

In functie van de spreekvaardigheid worden tevens de belangrijkste items van de basisgrammatica behandeld.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().