Juridisch Duits

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is. Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

Voor studenten met een zeer goede kennis van het Nederlands is geen voorkennis vereist door de verwantschap van het Duits en het Nederlands. Voor cursisten met een beperkte kennis van het Nederlands is er wel voorkennis vereist.

Doelstelling:
Leesvaardigheid is de hoofddoelstelling van deze cursus. Op het einde van de cursus zijn de studenten in staat juridische teksten in het Duits te lezen en te begrijpen. Verder verwerven de studenten een ruime juridische woordenschat aan de hand van uitgebreide woordenschatlijsten en –oefeningen. Tot slot komen ook die grammaticale items aan bod die belangrijk zijn bij het lezen van juridische teksten.

Inhoud:
De cursus behandelt volgende juridische thema's:

 1. Europarecht
 2. Privatrecht
 3. Gesellschaftsrecht
 4. Insolvenz
 5. Produkthaftung

Daarnaast komt ook vakspecifieke Landeskunde aan bod, met onder meer de structuren van de Duitse rechtsstaat en actuele juridische thema's in Duitsland.

Op grammaticaal vlak gaat de cursus dieper in op een aantal items die noodzakelijk zijn om geschreven teksten te begrijpen en ingewikkelde structuren tot de essentie te herleiden:

 1. herkennen van Kasus om de functie van zinsdelen te kunnen bepalen
 2. herkennen en doorgronden van vaak gebruikte structuren in juridische teksten (Relativsätze, Partizipien, Gerundium, Konjunktiv, Passiv, etc.)

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : RRD
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: E

Nuttige info

Mededeling:

 • Deze cursus wordt om de 2 jaar georganiseerd. Niet tijdens het academiejaar 2017-2018.
  Ze is toegankelijk voor studenten van de faculteit Recht en Criminologie en de leden van de Doctoral Schools.
 • Voor de juridische taalvakken schrijft u online in en schrijft u het inschrijvingsgeld meteen over na ontvangst van uw betalingsuitnodiging.
 • Als u zich graag al een idee wil vormen van uw kennis van het Duits, kan u dat bijvoorbeeld doen op Sprachtest.de.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Krijgsman, Arjan: Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits
- Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt-Verlag
- Langenscheidt Taschenwörterbuch Niederländisch-Deutsch, München: Langenscheidt-Verlag
- Lodder, H.G. (2004): Basisgrammatica Duits, Bussum: Coutinho

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent. U kan uw boek(en) ook vooraf online bestellen en betalen via Story4students. Klik hiervoor op het logo van het UCT. Bij uw bestelling hoeft u geen FK-lidnummer in te vullen, de 10% korting wordt automatisch verrekend. U wordt via mail verwittigd zodra uw bestelling voor u klaarligt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent.

Overzicht

Aantal lesuren : 30

Periode: 2e sem. elke 2 jaar

Uren per week : 1 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?:
-Doctorandi
-Studenten van de faculteit Recht en Criminologie 1e en 2e master