Medisch Duits

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U beschikt over een goede praktische kennis van het Duits. Deze cursus sluit aan op de voorbereidingscursus Duits (VOD) / op Praktisch Duits 3 (PD3).

Doelstelling: Deze cursus richt zich tot studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen die voor hun studies naar een Duitstalig gebied vertrekken en bij uitbreiding al wie actief is in een (para)medisch beroep en graag zijn kennis van het vakspecifieke Duits dat hij of zij regelmatig nodig heeft, wil uitdiepen. In deze cursus scherpt u uw communicatieve vaardigheden in het Duits (ten opzichte van collega's en patiënten) aan. Zo leert u vragen te stellen, in eenvoudige bewoordingen de diagnose en behandeling uit te leggen, enz.

Inhoud: De teksten en gesprekssituaties waarrond gewerkt wordt, betreffen de professionele communicatie tussen zorgverstrekker/patiënt en tussen zorgverstrekkers onderling. De oefeningen focussen op communicatieve vaardigheden en zijn gebaseerd op reële situaties. Bovenop de specifieke woordenschat, leert de student omgaan met de meest frequente communicatieve situaties in het ziekenhuis en tijdens raadplegingen.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : MEDD

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: J

Nuttige info

Mededeling:
Als u zich graag al een idee wil vormen van uw kennis van het Duits, kan u dat bijvoorbeeld doen op Sprachtest.de.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Krijgsman, Arjan: Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits
- Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt-Verlag
- Langenscheidt Taschenwörterbuch Niederländisch-Deutsch, München: Langenscheidt-Verlag
- Lodder, H.G. (2004): Basisgrammatica Duits, Bussum: Coutinho

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent. U kan uw boek(en) ook vooraf online bestellen en betalen via Story4students. Klik hiervoor op het logo van het UCT. Bij uw bestelling hoeft u geen FK-lidnummer in te vullen, de 10% korting wordt automatisch verrekend. U wordt via mail verwittigd zodra uw bestelling voor u klaarligt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent.

Overzicht

Aantal lesuren : 6

Periode: [zomer]

Uren per week : 3x2 of 2x3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?:
- (para-)medici
- Stud. Geneesk. en Gezondh. wet.