Conference skills: Academic posters (=module)

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Gevorderde kennis van het Engels. In de tweede sessie brengen studenten een academische poster mee voor de lesopdrachten en de evaluatie.

Doelstelling: De cursisten leren hoe ze een academische poster efficiënt kunnen opbouwen, verfijnen en presenteren.

Inhoud: We beginnen deze module met een algemene analyse van een posterpresentatie (voor- en nadelen, publiek en doel). We vertrekken hierbij van de algemene kenmerken van een goede poster (evenwicht tussen tekst en visuele informatie, lay-out, lettertype, kleuren, taalgebruik, enz.) en passen die toe op een aantal voorbeeldposters uit verschillende vakgebieden. In de tweede sessie brengen de cursisten hun eigen posters mee, die zowel door de medestudenten als door de lesgever besproken worden aan de hand van de criteria uit de eerste les. Daarom is het belangrijk dat alle deelnemers aanwezig zijn tijdens de beide sessies. Wie één van beide sessies niet kan bijwonen, schrijft zich best in voor een ander aanbodmoment.

Ten slotte behandelen we de mondelinge presentatie van posters op een conferentie: hoe leg je contacten, hoe praat je over je poster, etc.

Begintest: Neen

Evaluatie en test: De cursisten geven een korte presentatie bij een door hen opgestelde poster. De cursus kan meetellen in de doctoraatsopleiding (1 studiepunt).

Administratief

Cursusafkorting : ACPO

Programma: VTO

Prijzen

Prijs op aanvraag bij Elke Weylandt (Elke.Weylandt@UGent.be)

Nuttige info

Mededeling:

  • Doctorandi die zijn aangesloten bij de Doctoral Schools kunnen enkel inschrijven via de Doctoral Schools Ondersteuningscel ().
  • Deze cursus is een module van Advanced Academic English - Conference skills

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Behoort tot de reeks: Advanced Academic English: conference skills (permanente vorming)

Overzicht

Aantal lesuren : 6

Uren per week : 2 X 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: -Doctoral Schools UGent