English for spoken Academic Purposes

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
U beschikt over een goede kennis van het Engels (min. B1(+)). Er wordt een begintest afgenomen die het niveau van de student bepaalt.

Doelstelling:
Deze cursus is gericht op het verbeteren van de mondelinge academische vaardigheden. Hoe kan je je onderzoek pitchen? Hoe bouw je een vlotte presentatie van je onderzoek op? Hoe ga je om met een vragenronde? Hoe verwerk je je informatie tot een geslaagde poster of slideshow?

Inhoud:

Deze cursus vertrekt vanuit 3 acties:

  • Observeren: we bekijken enkele authentieke voorbeelden en focussen op specifieke vaardigheden en eigenschappen

  • Analyseren: we deconstrueren deze voorbeelden en vragen ons af waarom ze (niet) werken

  • Creëren: we passen de nieuwe inzichten toe

Doorheen het hele traject zullen de groepen authentieke fragmenten bekijken en bespreken. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om zelf met eigen materiaal aan de slag te gaan. Deze taken worden verder ondersteund worden door taalkundige oefeningen, waarin zowel grammatica als woordenschat (uitgaande van de Academic Word List) aan bod komen.

Belangrijk: Deze cursus heette vroeger “Presenting Your Thesis in English” en kan nog als dusdanig in het online curriculum verschijnen.

Begintest: Ja

Evaluatie-en ondervragingsvorm:
De evaluatie gebeurt op basis van een eindpresentatie. Deze presentatie wordt geëvalueerd op basis van verschillende parameters (inhoud, taalgebruik, vorm, slides, structuur).

Administratief

Cursusafkorting : EASP

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: I

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: B2

Aantal lesuren : 30

Periode: 2de semester

Uren per week : 1 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?:

  • studenten die een Masteropleiding in het Engels volgen of dit van plan zijn
  • studenten die voor hun opleiding in het Engels moeten schrijven (paper, thesis, …)
  • doctoraatsstudenten als voorbereiding op de cursus “Advanced Writing Skills”