Business English: Meetings and negotiations

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U schrijft en spreekt vlot Engels. U neemt deel aan een korte on-line zelftest die u toelaat een correcte inschatting van uw niveau te maken en u doorverwijst naar de modules van Business English of naar cursussen Praktisch Engels.

Om een volledig en accuraat beeld te hebben van uw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waardoor u eventueel alsnog kan worden doorverwezen naar een ander niveau.

Doelstelling: Deze cursus verbetert uw taalkennis en leert u correct te communiceren in een bedrijfscontext. In deze module traint u meer specifiek het vergaderen en onderhandelen in het Engels.

Inhoud: In deze module gaat de aandacht naar het verfijnen en doelgerichter maken van vergaderen in een professionele omgeving. Communicatieve vaardigheden om een mening genuanceerd te verwoorden worden ingeoefend aan de hand van simulaties van vergaderingen. Bovendien leert u ook verschillende onderhandelingsstrategieën.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : BENM

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: J

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Behoort tot de reeks: Business English

Overzicht

Aantal lesuren : 6

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen