Medisch Engels

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U beschikt over een goede praktische kennis van het Engels (Niveau B1 = het niveau dat na 6 jaar ASO verondersteld wordt).

Doelstelling: Deze cursus richt zich in de eerste plaats tot artsen (in opleiding) die hun vakspecifieke kennis van het Engels willen uitdiepen. Ook voor andere (para-)medische opleidingen en beroepen kan deze cursus nuttig zijn. In deze cursus leert u vlot en efficiënt communiceren met patiënten en collega’s en verhoogt u uw Engelse taalvaardigheid in een medische context.

Inhoud: De cursus is opgebouwd rond de professionele communicatie tussen zorgverstrekker / patiënt en tussen zorgverstrekkers onderling. U verwerft een ruime specifiek medische woordenschat (ziektebeelden, behandeling, anatomie, enz.) aan de hand van woordenschatoefeningen en interactieve spreekoefeningen die de professionele realiteit zo dicht mogelijk benaderen. Zo zal u bijvoorbeeld de volgende situaties kunnen inoefenen: de juiste vragen stellen bij een anamnese, slecht nieuws brengen of diagnostische procedures en behandelingsopties uitleggen in patiëntgerichte taal. Verder komen ook specifieke grammaticale items aan bod die in deze situaties van belang zijn (de juiste verleden tijd gebruiken in vragen, voorwaardezinnen, beleefde instructies geven, enz.).

De cursus bestaat uit zes hoofdstukken met de volgende thema's:

  • Unit 1: Medical education and practice
  • Unit 2: Patient intake
  • Unit 3: Human anatomy
  • Unit 4: Examining a patient
  • Unit 5: Diagnosis and treatment
  • Unit 6: Prevention and screening

Begintest: Neen

Eindtest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : MEDE
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: M

Nuttige info

Cursusboek: Neyts, D. en Verguts, C. (2014): English for Medical Practitioners. Not only for emergencies, Gent: Academia Press.
Wanneer u dit handboek aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

Aantal lesuren : 20

Periode:

  • 1e sem.
  • 2e sem.

Uren per week : 10 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent

Voor wie?:

  • Stud. Geneesk. en Gezondh. wet.
  • (para-)medici